brak Ciebie jest wyr­wa w ciele mej codziennosci 


brak-ciebie-jest wyr­wa-w ciele-mej-codziennosci 
thevillbrakciebiejest wyr­waw cielemejcodziennosci brak ciebieciebie jest wyr­wajest wyr­wa w cielew ciele mejmej codziennosci brak ciebie jest wyr­waciebie jest wyr­wa w cielejest wyr­wa w ciele mejw ciele mej codziennosci brak ciebie jest wyr­wa w cieleciebie jest wyr­wa w ciele mejjest wyr­wa w ciele mej codziennosci brak ciebie jest wyr­wa w ciele mejciebie jest wyr­wa w ciele mej codziennosci 

Brak mi Twoich ust. Brak mi Twego uśmiechu. Brak mi Twych słodkich dotyków. Tak bardzo brak mi Ciebie. -Anonim
brak-mi-twoich-ust-brak-mi-twego-uśmiechu-brak-mi-twych-słodkich-dotyków-tak-bardzo-brak-mi-ciebie
bo brak mi sił, gdy brak Ciebie... kłam­stwem jest, że wstał świt... gdy nie ma Ciebie... -KluskaaDas
bo brak-mi ł-gdy-brak-ciebie-kłam­stwem-jest-że wstał-świt-gdy-nie  ciebie
Właśnie wróciłam od stomatologa, naj­pierw był strach, a po­tem to trwo­ga ... czy z ko­nie­czności, czy z mej głupoty? wyr­wał mi dzi­siaj siedem­set złotych!  -Niusza
właśnie-wrółam-od stomatologa-naj­pierw-był-strach-a po­tem-to trwo­ga-czy-z ko­nie­cznoś-czy-z mej-głupoty-wyr­wał
jes­tem tą cząstką Ciebie noszę w swym ciele dbałość tęsknoty  -Cykam
jes­tem-tą cząstką-ciebie-noszę-w swym-ciele-dbałość-tęsknoty 
Nie widzą Ciebie moje oczy, nie słyszą Ciebie moje uszy; a jesteś światłem w mej pomroczy, a jesteś śpiewem w mojej duszy. -Leopold Staff
nie-widzą-ciebie-moje-oczy-nie-słyszą-ciebie-moje-uszy-a-jesteś-światłem-w-mej-pomroczy-a-jesteś-śpiewem-w-mojej-duszy