Brak mi Twoich ust. Brak mi Twego uśmiechu. Brak mi Twych słodkich dotyków. Tak bardzo brak mi Ciebie.


brak-mi-twoich-ust-brak-mi-twego-uśmiechu-brak-mi-twych-słodkich-dotyków-tak-bardzo-brak-mi-ciebie
anonimbrakmitwoichusttwegouśmiechutwychsłodkichdotykówtakbardzobrakciebiebrak mimi twoichtwoich ustbrak mimi twegotwego uśmiechubrak mimi twychtwych słodkichsłodkich dotykówtak bardzobardzo brakbrak mimi ciebiebrak mi twoichmi twoich ustbrak mi twegomi twego uśmiechubrak mi twychmi twych słodkichtwych słodkich dotykówtak bardzo brakbardzo brak mibrak mi ciebiebrak mi twoich ustbrak mi twego uśmiechubrak mi twych słodkichmi twych słodkich dotykówtak bardzo brak mibardzo brak mi ciebiebrak mi twych słodkich dotykówtak bardzo brak mi ciebie

bo brak mi sił, gdy brak Ciebie... kłam­stwem jest, że wstał świt... gdy nie ma Ciebie...Gdy od­czu­wamy brak sa­mych siebie, wszys­tkiego nam brak.Szczerość to brak panowania nad sobą. Brak powściągliwości zewnętrznej odpowiada tu brakowi powściągliwości wewnętrznej.Nie brak nam spot­kań na szczy­cie. Je­dyną rzeczą, ja­kiej nam brak, to wy­nik tych spotkań.Brak mi brak mi sił. Łzy łzy duszą mnie od środka. Mam ochotę się poddać, ale na to na to jes­tem też za słaba.Nie brak porażek jest sukcesem, lecz brak sukcesów jest porażką.