Brak pieniędzy jest źródłem wszelkiego zła.


brak-pieniędzy-jest-źródłem-wszelkiego-zła
mark twainbrakpieniędzyjestźródłemwszelkiegozłabrak pieniędzypieniędzy jestjest źródłemźródłem wszelkiegowszelkiego złabrak pieniędzy jestpieniędzy jest źródłemjest źródłem wszelkiegoźródłem wszelkiego złabrak pieniędzy jest źródłempieniędzy jest źródłem wszelkiegojest źródłem wszelkiego złabrak pieniędzy jest źródłem wszelkiegopieniędzy jest źródłem wszelkiego zła

Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy.Wystrzegaj się altruizmu - płynie on z samooszukiwania się, które jest źródłem wszelkiego zła.Źródłem wszelkiego grzechu jest pycha.Bezczynność jest matką wszelkiego zła.Rzeczą czujności jest wyrażać protest w obliczu wszelkiego zła.Miłość własna leży u korzenia wszelkiego zła.