Brak pieniędzy jest źródłem wszelkiego zła.


brak-pieniędzy-jest-źródłem-wszelkiego-zła
mark twainbrakpieniędzyjestźródłemwszelkiegozłabrak pieniędzypieniędzy jestjest źródłemźródłem wszelkiegowszelkiego złabrak pieniędzy jestpieniędzy jest źródłemjest źródłem wszelkiegoźródłem wszelkiego złabrak pieniędzy jest źródłempieniędzy jest źródłem wszelkiegojest źródłem wszelkiego złabrak pieniędzy jest źródłem wszelkiegopieniędzy jest źródłem wszelkiego zła

Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. -Biblia
albowiem-korzeniem-wszelkiego-zła-jest-chciwość-pieniędzy
Wystrzegaj się altruizmu - płynie on z samooszukiwania się, które jest źródłem wszelkiego zła. -Anne Rand
wystrzegaj-ę-altruizmu-płynie-on-z-samooszukiwania-ę-które-jest-źródłem-wszelkiego-zła
Źródłem wszelkiego grzechu jest pycha. -Augustyn Św
Źródłem-wszelkiego-grzechu-jest-pycha
Bezczynność jest matką wszelkiego zła. -Solon
bezczynność-jest-matką-wszelkiego-zła
Rzeczą czujności jest wyrażać protest w obliczu wszelkiego zła. -Tadeusz Olszański
rzeczą-czujnoś-jest-wyrażać-protest-w-obliczu-wszelkiego-zła
Miłość własna leży u korzenia wszelkiego zła. -Helen Keller Adams
miłość-własna-ży-u-korzenia-wszelkiego-zła