Brak wyobraźni predysponuje do zbrodni.


brak-wyobraź-predysponuje-do-zbrodni
agata christiebrakwyobraźnipredysponujedozbrodnibrak wyobraźniwyobraźni predysponujepredysponuje dodo zbrodnibrak wyobraźni predysponujewyobraźni predysponuje dopredysponuje do zbrodnibrak wyobraźni predysponuje dowyobraźni predysponuje do zbrodnibrak wyobraźni predysponuje do zbrodni

Odwaga jest to brak wyobraźni.Cnota nie jest niczym lepszym od grzechu, jeżeli jej brak tchnienia czegoś więcej: inteligencji, wyobraźni, boja wiem czego?Brak mi Twoich ust. Brak mi Twego uśmiechu. Brak mi Twych słodkich dotyków. Tak bardzo brak mi Ciebie.Głupota jest siostrą zbrodni.Zanika rękodzieło. Nawet w zbrodni.Od zbrodni nie płaci się podatku.