Bramy mądrości nigdy nie bywają zamknięte.


bramy-mądroś-nigdy-nie-bywają-zamknięte
benjamin franklinbramymądrościnigdyniebywajązamkniętebramy mądrościmądrości nigdynigdy nienie bywająbywają zamkniętebramy mądrości nigdymądrości nigdy nienigdy nie bywająnie bywają zamkniętebramy mądrości nigdy niemądrości nigdy nie bywająnigdy nie bywają zamkniętebramy mądrości nigdy nie bywająmądrości nigdy nie bywają zamknięte

Bra­my mądrości nig­dy nie by­wają zamknięte.W życiu bywają noce i bywają dni powszednie, a czasem bywają też niedziele.W życiu bywają noce i bywają dnie powszednie, a czasem bywają też niedziele. Rzadziej się to zdarza niż w kalendarzu...W życiu bywają noce i bywają dni powszednie, a czasem bywają też niedziele. Rzadziej się to zdarza niż w kalendarzu.Nigdy nie za wcześnie na lekcje mądrości i cnoty.I zed­rzeć tych gu­zików bramy I tych zamków ideały By po­wie­dzieć jes­tem Twoja A jed­nak niczyja I uk­ry­wając oczy moje Zat­ra­cic sie w Twoich I us­ta ot­warte sze­roko zamknięte Mówiące na przekór ser­cu Nie chcę ... Tak! Tak! Tak bar­dzo chcę! Byś tonął w nich Nie chcę Nie chcę, byś do­tykał jej Duszy co drży Nie chcę! Nie chce Cię znać Zapomniałam Imię. Imię. Imię ... Krzyczę każde­go dnia ...