Bramy przepastne śmierci dla niektórych ludzi nie istnieją. Świadczą o prawdzie wielkości takiej, że prawa wielkości są inne, niż prawa małości.


bramy-przepastne-śmierci-dla-niektórych-ludzi-nie-istnieją-Świadczą-o-prawdzie-wielkoś-takiej-że-prawa-wielkoś-są-inne-ż-prawa-łoś
juliusz słowackibramyprzepastneśmiercidlaniektórychludzinieistniejąŚwiadcząprawdziewielkościtakiejżeprawainneniżmałościbramy przepastneprzepastne śmierciśmierci dladla niektórychniektórych ludziludzi nienie istniejąŚwiadczą oo prawdzieprawdzie wielkościwielkości takiejże prawaprawa wielkościwielkości sąsą inneniż prawaprawa małościbramy przepastne śmierciprzepastne śmierci dlaśmierci dla niektórychdla niektórych ludziniektórych ludzi nieludzi nie istniejąŚwiadczą o prawdzieo prawdzie wielkościprawdzie wielkości takiejże prawa wielkościprawa wielkości sąwielkości są inneniż prawa małościbramy przepastne śmierci dlaprzepastne śmierci dla niektórychśmierci dla niektórych ludzidla niektórych ludzi nieniektórych ludzi nie istniejąŚwiadczą o prawdzie wielkościo prawdzie wielkości takiejże prawa wielkości sąprawa wielkości są innebramy przepastne śmierci dla niektórychprzepastne śmierci dla niektórych ludziśmierci dla niektórych ludzi niedla niektórych ludzi nie istniejąŚwiadczą o prawdzie wielkości takiejże prawa wielkości są inne

Istnieją nie tylko prawa człowieka, ale także prawa osła, niezbywalne prawa osła. Naczelnym prawem każdego osła jest np. prawo do zabitego lwa, którego mógłby do woli okładać kopniakami.Najlepszym dowodem prawdziwej wielkości człowieka jest przeświadczenie o własnej małości.Walczymy nie o prawa ludzkie dla ludu, lecz o boskie prawa człowieka.Bardziej interesują mnie prawa człowieka niż prawa kobiet.Pojęcia cnoty, prawa i bezprawia u mocnych są inne niż u słabych.Tu otwierał się inny, odrębny świat, do niczego niepodobny; tu panowały inne, odrębne prawa, inne obyczaje, inne nawyki i odruchy; tu trwał martwy za życia dom, a w nim życie jak nigdzie i ludzie niezwykli.