Branie napełnia ręce, dawanie - serce.


branie-napełnia-rę-dawanie-serce
margarete seemannbranienapełniaręcedawaniesercebranie napełnianapełnia ręcedawaniesercebranie napełnia ręce

Miłość jest jak klepsydra: serce napełnia się w miarę, jak mózg się opróżnia.Wielkie szczęście jest zwykle tak bliskie wielkiej niedoli; każdy rozumny człowiek tak dobrze to czuje, że spełnienie najgorętszych życzeń naszych po krótkiej chwili uniesienia napełnia serce smutkiem i trwogą.Złamałaś mi serce, Te­raz ja połamię ci ręce.Serce to najtwardsza część ciała. Najdelikatniejsze są ręce.Kocham, gdy Two­je duże, błyszczące oczy Pochłaniają w Two­je serce Pop­rzez obej­mujące mnie de­likat­ne ręce Led­wo już widzę na serce Nie wyt­rzy­mam więcej Z sił opadły mi ręce Ale chcę od­dychać jeszcze Po­kochaj mnie?