Brunetki...blondynki żółte białe czarne kręcicie... soczys­te jak owoców kosz... tu jecie 


brunetkiblondynki-żółte-białe-czarne-kręcicie-soczys­te-jak owoców-kosz-jecie 
sprajtkabrunetkiblondynkiżółtebiałeczarnekręciciesoczys­tejak owocówkoszjecie brunetkiblondynki żółteżółte białebiałe czarneczarne kręciciekręcicie soczys­tesoczys­te jak owocówjak owoców koszkosz tutu jecie brunetkiblondynki żółte białeżółte białe czarnebiałe czarne kręcicieczarne kręcicie soczys­tekręcicie soczys­te jak owocówsoczys­te jak owoców koszjak owoców kosz tukosz tu jecie brunetkiblondynki żółte białe czarneżółte białe czarne kręciciebiałe czarne kręcicie soczys­teczarne kręcicie soczys­te jak owocówkręcicie soczys­te jak owoców koszsoczys­te jak owoców kosz tujak owoców kosz tu jecie brunetkiblondynki żółte białe czarne kręcicieżółte białe czarne kręcicie soczys­tebiałe czarne kręcicie soczys­te jak owocówczarne kręcicie soczys­te jak owoców koszkręcicie soczys­te jak owoców kosz tusoczys­te jak owoców kosz tu jecie 

Mężczyźni wolą blondynki, gdyż uważają, że brunetki są inteligentniejsze i przez to bardziej niebezpieczne.Nikt nam nie wmówi, że białe jest białe, a czar­ne jest czarne.Stłumienie uczuć Na­wet białe jest czarne Zobojętnienie Krys­ty­na Sz. 20.07.2014r.Owoców smak czuć Przed liście wychylają Soczys­ty ogród Krys­ty­na Sz. 14.07.2014r.Życie nie może być różowe, skoro na słońcu są czarne a na ziemi białe plamy.Dwa czarne charaktery, a jak odmiennej barwy.