Brzyd­ki nie dla­tego jest brzyd­ki, że ma zły gust.


brzyd­ki-nie dla­tego-jest brzyd­ki-że  zły-gust
leszek kumorbrzyd­kinie dla­tegojest brzyd­kiże ma złygustbrzyd­ki nie dla­tegonie dla­tego jest brzyd­kiże ma zły gustbrzyd­ki nie dla­tego jest brzyd­ki

Każda ko­bieta piękna jest brzydką w sto­sun­ku do piękniej­szej od siebie, każda brzyd­ka - piękną w sto­sun­ku do brzyd­szej - każda, czy piękna, czy brzyd­ka, piękna - w sto­sun­ku do mężczyz­ny , które­mu się podoba.Mo­da-to,co dziś ład­ne,ale za kil­ka lat będzie brzyd­kie. Sztu­ka-to,co dziś brzyd­kie,a za kil­ka lat będzie ładne.Czy byłeś kiedyś w Kut­nie na dwor­cu w nocy? Jest tak brud­no i brzyd­ko, że pękają oczy Nie ma brzyd­kich ko­biet, są tyl­ko leniwe.Ko­bieta, która nie może być brzyd­ka, nie jest piękna.Nie ma ko­biet brzyd­kich, są tyl­ko ko­biety zaniedbane.