Brzydki nie dlatego jest brzydki, że ma zły gust.


brzydki-nie-dlatego-jest-brzydki-że-zły-gust
anonimbrzydkiniedlategojestbrzydkiżezłygustbrzydki nienie dlategodlatego jestjest brzydkima złyzły gustbrzydki nie dlategonie dlatego jestdlatego jest brzydkiże ma złyma zły gustbrzydki nie dlatego jestnie dlatego jest brzydkiże ma zły gustbrzydki nie dlatego jest brzydki

Brzyd­ki nie dla­tego jest brzyd­ki, że ma zły gust.Świat jest pełen niesprawiedliwości. Bankier może napisać zły poemat i nic. A niech tylko poeta spróbuje wypisać zły czek.Wierzy się w coś nie dlatego, że jest to racjonalne, lecz dlatego, że często powtarzane.Nie dlatego je kocham, że jest grzeczne, tylko dlatego, że jest moje.Świat jest pełen nies­pra­wied­li­wości. Ban­kier może na­pisać zły poemat i nic. A niech tyl­ko poeta spróbu­je wy­pisać zły czek.Bóg prosi o naszą miłość nie dlatego, że jej potrzebuje, lecz dlatego, że dla nas jest ona niezbędna.