Brzydkie kobiety są zawsze zazdrosne o mężów. Piękne nigdy. Piękne nie mają na to czasu. Są zbyt zazdrosne o mężów innych kobiet.


brzydkie-kobiety-są-zawsze-zazdrosne-o-mężów-piękne-nigdy-piękne-nie-mają-na-to-czasu-są-zbyt-zazdrosne-o-mężów-innych-kobiet
oscar wildebrzydkiekobietyzawszezazdrosnemężówpięknenigdyniemająnatoczasuzbytmężówinnychkobietbrzydkie kobietykobiety sąsą zawszezawsze zazdrosnezazdrosne oo mężówpiękne nigdypiękne nienie mająmają nasą zbytzbyt zazdrosnezazdrosne oo mężówmężów innychinnych kobietbrzydkie kobiety sąkobiety są zawszesą zawsze zazdrosnezawsze zazdrosne ozazdrosne o mężówpiękne nie mająnie mają nana to czasusą zbyt zazdrosnezbyt zazdrosne ozazdrosne o mężówo mężów innychmężów innych kobietbrzydkie kobiety są zawszekobiety są zawsze zazdrosnesą zawsze zazdrosne ozawsze zazdrosne o mężówpiękne nie mają namają na to czasusą zbyt zazdrosne ozbyt zazdrosne o mężówzazdrosne o mężów innycho mężów innych kobietbrzydkie kobiety są zawsze zazdrosnekobiety są zawsze zazdrosne osą zawsze zazdrosne o mężównie mają na to czasusą zbyt zazdrosne o mężówzbyt zazdrosne o mężów innychzazdrosne o mężów innych kobiet

Co to jest prawdziwa miłość, wiedzą tylko kobiety brzydkie, piękne - umieją zaledwie uwodzić. -Audrey Hepburn
co-to-jest-prawdziwa-miłość-wiedzą-tylko-kobiety-brzydkie-piękne-umieją-zaledwie-uwodzić
Zawsze można rozpoznać kobiety, które cieszą się pełnym zaufaniem własnych mężów - wyglądają na doskonale nieszczęśliwe. -Oscar Wilde
zawsze-można-rozpoznać-kobiety-które-cieszą-ę-pełnym-zaufaniem-własnych-mężów-wyglądają-na-doskonale-nieszczęśliwe
Droga do sukcesu jest pełna kobiet popychających mężów. -Ignacy Paderewski
droga-do-sukcesu-jest-pełna-kobiet-popychających-mężów
Błędy kobiet - to jeden akt oskarżenia przeciw egoizmowi, niedbalstwu i nicości mężów. -Honore de Balzac
błędy-kobiet-to-jeden-akt-oskarżenia-przeciw-egoizmowi-niedbalstwu-i-nicoś-mężów
wyrósł tak słodki że li­zaki zazdrosne na języ­ku był  -Cykam
wyrósł-tak-słodki-że-li­zaki-zazdrosne-na-języ­ku-był