Brzydkie kobiety są zawsze zazdrosne o mężów. Piękne nigdy. Piękne nie mają na to czasu. Są zbyt zazdrosne o mężów innych kobiet.


brzydkie-kobiety-są-zawsze-zazdrosne-o-mężów-piękne-nigdy-piękne-nie-mają-na-to-czasu-są-zbyt-zazdrosne-o-mężów-innych-kobiet
oscar wildebrzydkiekobietyzawszezazdrosnemężówpięknenigdyniemająnatoczasuzbytmężówinnychkobietbrzydkie kobietykobiety sąsą zawszezawsze zazdrosnezazdrosne oo mężówpiękne nigdypiękne nienie mająmają nasą zbytzbyt zazdrosnezazdrosne oo mężówmężów innychinnych kobietbrzydkie kobiety sąkobiety są zawszesą zawsze zazdrosnezawsze zazdrosne ozazdrosne o mężówpiękne nie mająnie mają nana to czasusą zbyt zazdrosnezbyt zazdrosne ozazdrosne o mężówo mężów innychmężów innych kobietbrzydkie kobiety są zawszekobiety są zawsze zazdrosnesą zawsze zazdrosne ozawsze zazdrosne o mężówpiękne nie mają namają na to czasusą zbyt zazdrosne ozbyt zazdrosne o mężówzazdrosne o mężów innycho mężów innych kobietbrzydkie kobiety są zawsze zazdrosnekobiety są zawsze zazdrosne osą zawsze zazdrosne o mężównie mają na to czasusą zbyt zazdrosne o mężówzbyt zazdrosne o mężów innychzazdrosne o mężów innych kobiet

Co to jest prawdziwa miłość, wiedzą tylko kobiety brzydkie, piękne - umieją zaledwie uwodzić.Zawsze można rozpoznać kobiety, które cieszą się pełnym zaufaniem własnych mężów - wyglądają na doskonale nieszczęśliwe.Wszyscy, i kobiety, i mężczyźni, mają dwie twarze. Jedną widać na zewnątrz, drugą mamy w sobie. Są jednak tacy, którzy mają tylko urodę zewnętrzną. Są i tacy, którzy mają piękne tylko wnętrze. Wewnętrzna twarz opiera się działaniu czasu, zewnętrzna nie. Każdy niech wybiera to, co bardziej mu odpowiada.Droga do sukcesu jest pełna kobiet popychających mężów.Błędy kobiet - to jeden akt oskarżenia przeciw egoizmowi, niedbalstwu i nicości mężów.wyrósł tak słodki że li­zaki zazdrosne na języ­ku był