Brzydota kobiet jest także pewnego rodzaju dobrem naturalnym - wiernych żon i matek.


brzydota-kobiet-jest-także-pewnego-rodzaju-dobrem-naturalnym-wiernych-żon-i-matek
stanisław breyerbrzydotakobietjesttakżepewnegorodzajudobremnaturalnymwiernychżonmatekbrzydota kobietkobiet jestjest takżetakże pewnegopewnego rodzajurodzaju dobremdobrem naturalnymnaturalnymwiernychwiernych żonżon ii matekbrzydota kobiet jestkobiet jest takżejest także pewnegotakże pewnego rodzajupewnego rodzaju dobremrodzaju dobrem naturalnymdobrem naturalnymwiernych żonwiernych żon iżon i matekbrzydota kobiet jest takżekobiet jest także pewnegojest także pewnego rodzajutakże pewnego rodzaju dobrempewnego rodzaju dobrem naturalnymrodzaju dobrem naturalnymwiernych żon iwiernych żon i matekbrzydota kobiet jest także pewnegokobiet jest także pewnego rodzajujest także pewnego rodzaju dobremtakże pewnego rodzaju dobrem naturalnympewnego rodzaju dobrem naturalnymwiernych żon i matek

Zarówno najwyższa, jak i najniższa forma krytyki jest pewnego rodzaju autobiografią.Wszyscy mężczyźni są własnością matek. I to jest jedyna prawdziwa definicja, określająca czym właściwie jest własność kobiet zamężnych.Próżność kojarzy się z próżniactwem. Jeśli posiadać kobietę nie zawsze jest przyjemnością, w każdym razie jest to już pewnego rodzaju zatrudnienie.Wszyscy mężczyźni żonaci są naturalnie własnością swych żon, i to jest jedyny prawdziwy majątek kobiet zamężnych.Kobiety są cudownie praktyczne. O wiele praktyczniejsze od nas. W pewnego rodzaju sytuacjach często zapominamy wspomnieć o małżeństwie, a one zawsze nam o tym przypomną.Tak jak czymś naturalnym jest wierzyć w wiele rzeczy bez dowodów, tak też naturalnym jest wątpić w wiele innych wbrew dowodom.