Bu­duje swój świat na naj­de­likat­niej­szych ce­giełkach i ufa


bu­duje-swój-świat-na naj­de­likat­niej­szych-­giełkach-i ufa-rzeczom-naj­bar­dziej-ulotnym
majka08bu­dujeswójświatna naj­de­likat­niej­szychce­giełkachi ufarzeczomnaj­bar­dziejulotnymbu­duje swójswój światświat na naj­de­likat­niej­szychna naj­de­likat­niej­szych ce­giełkachce­giełkach i ufanaj­bar­dziej ulotnymbu­duje swój światswój świat na naj­de­likat­niej­szychświat na naj­de­likat­niej­szych ce­giełkachna naj­de­likat­niej­szych ce­giełkach i ufabu­duje swój świat na naj­de­likat­niej­szychswój świat na naj­de­likat­niej­szych ce­giełkachświat na naj­de­likat­niej­szych ce­giełkach i ufabu­duje swój świat na naj­de­likat­niej­szych ce­giełkachswój świat na naj­de­likat­niej­szych ce­giełkach i ufa

Moim zda­niem seks to jed­na z naj­piękniej­szych, naj­bar­dziej na­tural­nych, najzdrow­szych rzeczy, ja­kie można ku­pić za pieniądze. -Tom Clancy
moim-zda­niem-seks-to jed­na-z naj­piękniej­szych-naj­bar­dziej-na­tural­nych-najzdrow­szych-rzeczy-ja­kie-można-ku­pić
Odejść dla czy­jegoś dob­ra jest czy­nem szlachet­nym, ale wśród naj­szlachet­niej­szych czynów jest tym naj­bar­dziej nikczemnym. -respirer
odejść-dla-czy­jegoś-dob­ra-jest czy­nem-szlachet­nym-ale-wśród-naj­szlachet­niej­szych-czynów-jest tym-naj­bar­dziej-nikczemnym
Ci, których naj­trud­niej kochać, naj­bar­dziej pot­rze­bują naszej miłości. -Dan Millman
ci-których-naj­trud­niej-kochać-naj­bar­dziej-pot­rze­bują-naszej-miłoś
Często uważałem, że ludzie małoduszni są naj­bar­dziej aro­gan­ccy i pyszni, po­dob­nie jak wiel­ko­duszni są naj­bar­dziej skrom­ni i pokorni. -René Descartes (Kartezjusz)
często-uważałem-że ludzie-łoduszni-są naj­bar­dziej-aro­gan­ccy-i pyszni-po­dob­nie-jak wiel­ko­duszni-są naj­bar­dziej-skrom­
Woj­na naj­bar­dziej od­da­la, i naj­bar­dziej zbliża do siebie ludzi. -NightHuntress
woj­na-naj­bar­dziej-od­da­-i naj­bar­dziej-zbliża-do siebie-ludzi