Bu­dul­cem mo­cy re­ligii jest słabość kon­dycji człowieka.


bu­dul­cem-mo­cy-re­ligii-jest słabość-kon­dycji-człowieka
stanisław fornalbu­dul­cemmo­cyre­ligiijest słabośćkon­dycjiczłowiekabu­dul­cem mo­cymo­cy re­ligiire­ligii jest słabośćjest słabość kon­dycjikon­dycji człowiekabu­dul­cem mo­cy re­ligiimo­cy re­ligii jest słabośćre­ligii jest słabość kon­dycjijest słabość kon­dycji człowiekabu­dul­cem mo­cy re­ligii jest słabośćmo­cy re­ligii jest słabość kon­dycjire­ligii jest słabość kon­dycji człowiekabu­dul­cem mo­cy re­ligii jest słabość kon­dycjimo­cy re­ligii jest słabość kon­dycji człowieka

Słabość natury, którą przypisujemy bliźniemu, jest tak samo urojona, jak słabość naszej natury. -Marcel Proust
słabość-natury-którą-przypisujemy-bliźniemu-jest-tak-samo-urojona-jak-słabość-naszej-natury
Biologiczna słabość człowieka warunkuje kulturę ludzką. -Erich Fromm
biologiczna-słabość-człowieka-warunkuje-kulturę-ludzką
Dob­ro nie is­tnieje inaczej, jak tyl­ko ja­ko kon­kret­na dob­roć i wol­ność kon­kret­ne­go człowieka. -Józef Stanisław Tischner
dob­ro-nie is­tnieje-inaczej-jak tyl­ko-ja­ko-kon­kret­na-dob­roć-i wol­ność-kon­kret­ne­go-człowieka