Budząc się każde­go ran­ka, czuję niesa­mowi­te prag­nienie życia....


budząc ę-każde­go-ran­ka-czuję-niesa­mowi­te-prag­nienie-życia
paulo86budząc siękażde­goran­kaczujęniesa­mowi­teprag­nienieżyciabudząc się każde­gokażde­go ran­kaczuję niesa­mowi­teniesa­mowi­te prag­nienieprag­nienie życiabudząc się każde­go ran­kaczuję niesa­mowi­te prag­nienieniesa­mowi­te prag­nienie życiaczuję niesa­mowi­te prag­nienie życia

Czuję krew cieknącą mi z ran na twarzy i czuję bi­cie ser­ca i czuję, jak ciężar mo­jego życia zaczy­na ciążyć, i zdaję so­bie sprawę, dlacze­go o świ­cie mówi się ranny. -James Frey
czuję-krew-cieknącą-mi z ran-na twarzy-i czuję-bi­cie-ser­ca-i czuję-jak ężar-mo­jego-życia-zaczy­na-ążyć-i zdaję-so­bie
Prag­nienie mężczyz­ny zwra­ca się ku ko­biecie, prag­nienie zaś ko­biety rzad­ko zwra­ca się ku cze­muś in­ne­mu niż ku prag­nieniu żywione­mu przez mężczyznę. -Samuel Taylor Coleridge
prag­nienie-mężczyz­ny-zwra­ca ę-ku ko­biecie-prag­nienie-zaś-ko­biety-rzad­ko-zwra­ca ę-ku cze­muś-in­ne­mu-ż-ku prag­nieniu
Naj­bar­dziej śmie­szne prag­nienie to prag­nienie po­doba­nia się wszystkim. -Johann Wolfgang Goethe
naj­bar­dziej-śmie­szne-prag­nienie-to prag­nienie-po­doba­nia ę-wszystkim
Za­pom­nienie to sztu­ka. Właśnie ją osiągnęłam ciężką pracą, jed­nak efekt jest niesa­mowi­ty - słońce świeci jaśniej. -chrupcia
za­pom­nienie-to sztu­ka-właśnie-ją osiągnęłam-ężką-pracą-jed­nak-efekt-jest niesa­mowi­ty- słoń-świeci-jaśniej