budzi nad ranem gorąca myśl o tobie ru­mieniec piękna 


budzi-nad-ranem-gorąca-myśl-o tobie-ru­mieniec-piękna 
deszczbudzinadranemgorącamyślo tobieru­mieniecpiękna budzi nadnad ranemranem gorącagorąca myślmyśl o tobieo tobie ru­mieniecru­mieniec piękna budzi nad ranemnad ranem gorącaranem gorąca myślgorąca myśl o tobiemyśl o tobie ru­mienieco tobie ru­mieniec piękna budzi nad ranem gorącanad ranem gorąca myślranem gorąca myśl o tobiegorąca myśl o tobie ru­mieniecmyśl o tobie ru­mieniec piękna budzi nad ranem gorąca myślnad ranem gorąca myśl o tobieranem gorąca myśl o tobie ru­mieniecgorąca myśl o tobie ru­mieniec piękna 

Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tak tobie czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co ty jesteś winien innym.Wróciłam na pal­cach o czwar­tej nad ranem Z pop­rutą pe­ruką i krzy­wym fiszbinem, I runęłam – jak w ciebie – na otomanę, A wszys­tko dla­tego, że spiłeś mnie winem! Kiedy ranne wstają zorze, Tobie ziemia, Tobie morze, Tobie śpiewa żywioł wszelki, Bądź pochwalon Boże wielki.a gdy naj­dzie mnie myśl o tobie cały mój świat cichnie w jej odgłosie.W pół wstrzymana - Wil­gotnieję. Twych rąk odejściami. Marznie myśl na sam oddech - Bra­ku po Tobie.