budzi nad ranem gorąca myśl o tobie ru­mieniec piękna 


budzi-nad-ranem-gorąca-myśl-o tobie-ru­mieniec-piękna 
deszczbudzinadranemgorącamyślo tobieru­mieniecpiękna budzi nadnad ranemranem gorącagorąca myślmyśl o tobieo tobie ru­mieniecru­mieniec piękna budzi nad ranemnad ranem gorącaranem gorąca myślgorąca myśl o tobiemyśl o tobie ru­mienieco tobie ru­mieniec piękna budzi nad ranem gorącanad ranem gorąca myślranem gorąca myśl o tobiegorąca myśl o tobie ru­mieniecmyśl o tobie ru­mieniec piękna budzi nad ranem gorąca myślnad ranem gorąca myśl o tobieranem gorąca myśl o tobie ru­mieniecgorąca myśl o tobie ru­mieniec piękna 

Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tak tobie czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co ty jesteś winien innym. -Stefan Wyszyński kard
działaj-zawsze-na-korzyść-bliźniego-czyń-dobrze-każdemu-jakbyś-pragnął-aby-tak-tobie-czyniono-nie-myśl-o-tym-co-tobie-jest-kto-winien-ale
Wróciłam na pal­cach o czwar­tej nad ranem Z pop­rutą pe­ruką i krzy­wym fiszbinem, I runęłam – jak w ciebie – na otomanę, A wszys­tko dla­tego, że spiłeś mnie winem!  -funeralofheart
wrółam-na pal­cach-o czwar­tej-nad-ranem-z-pop­rutą-pe­ruką-i krzy­wym-fiszbinem-i-runęłam- jak w ciebie- na otomanę-a-wszys­tko
ludzkość-budzi-w nas-wy­nalaz­kość-świat-budzi-w nas-za­fas­cy­nowa­nie-a wszechświat-budzi-w nas-cieka­wość~pa­weł-rychlica 
Kiedy ranne wstają zorze, Tobie ziemia, Tobie morze, Tobie śpiewa żywioł wszelki, Bądź pochwalon Boże wielki. -Franciszek Karpiński
kiedy-ranne-wstają-zorze-tobie-ziemia-tobie-morze-tobie-śpiewa-żywioł-wszelki-bądź-pochwalon-boże-wielki
a gdy naj­dzie mnie myśl o tobie cały mój świat cichnie w jej odgłosie. -thrillofit
a gdy-naj­dzie-mnie-myśl-o tobie-cały-mój-świat-cichnie-w jej-odgłosie
W pół wstrzymana - Wil­gotnieję. Twych rąk odejściami. Marznie myśl na sam oddech - Bra­ku po Tobie. -kszyszunia
w pół-wstrzymana-wil­gotnieję-twych-rąk-odejściami-marznie-myśl-na sam-oddech-bra­ku-po tobie