bujam między jawą a snem marzośnię o Tobie w poduszkach błądzę palcami szu­kając oddechu pachnącym o Tobie 


bujam-między-jawą-a-snem-marzośę-o tobie-w-poduszkach-błądzę-palcami-szu­kając-oddechu-pachnącym-o tobie 
angel des penseursbujammiędzyjawąsnemmarzośnięo tobiepoduszkachbłądzępalcamiszu­kającoddechupachnącymo tobie bujam międzymiędzy jawąsnem marzośnięmarzośnię o tobieo tobie ww poduszkachpoduszkach błądzębłądzę palcamipalcami szu­kającszu­kając oddechuoddechu pachnącympachnącym o tobie bujam między jawąjawą a snema snem marzośnięsnem marzośnię o tobiemarzośnię o tobie wo tobie w poduszkachw poduszkach błądzępoduszkach błądzę palcamibłądzę palcami szu­kającpalcami szu­kając oddechuszu­kając oddechu pachnącymoddechu pachnącym o tobie między jawą a snemjawą a snem marzośnięa snem marzośnię o tobiesnem marzośnię o tobie wmarzośnię o tobie w poduszkacho tobie w poduszkach błądzęw poduszkach błądzę palcamipoduszkach błądzę palcami szu­kającbłądzę palcami szu­kając oddechupalcami szu­kając oddechu pachnącymszu­kając oddechu pachnącym o tobie bujam między jawą a snemmiędzy jawą a snem marzośnięjawą a snem marzośnię o tobiea snem marzośnię o tobie wsnem marzośnię o tobie w poduszkachmarzośnię o tobie w poduszkach błądzęo tobie w poduszkach błądzę palcamiw poduszkach błądzę palcami szu­kającpoduszkach błądzę palcami szu­kając oddechubłądzę palcami szu­kając oddechu pachnącympalcami szu­kając oddechu pachnącym o tobie 

Kiedy ranne wstają zorze, Tobie ziemia, Tobie morze, Tobie śpiewa żywioł wszelki, Bądź pochwalon Boże wielki.miałam być wodą prze­lewać się między palcami miałeś mnie pragnąć brać do ust mogłam spływać po tobie zli­zując tru­dy dnia wchodziłbyś w mo­je głębiny a ja de­likatną falą rzeźbiłabym ciebie w zdumienie dziś tyl­ko mgłą jestem pa­ruję śla­dem po twoim spojrzeniu Noc niespokojna Mo­je mys­li przy Tobie Bładze w noc­nym śnie. 21.08.2015 றiℓℓ...Miłości! w tobie jednej odpocznienie i moc, i bytu oś; w tobie sumienie.Nie szu­kaj Bo­ga w zaświatach. On jest przy tobie.marzę o tobie czy mogę? proszę wy­raź zgodę pozwól mi myśleć o sobie świet­nie to robię kwiat­ki mam w głowie gdy tak myślę tyl­ko o tobie