Bun­ty są języ­kiem niewysłuchanych.


bun­ty-są języ­kiem-niewysłuchanych
edward stachurabun­tysą języ­kiemniewysłuchanychbun­ty są języ­kiemsą języ­kiem niewysłuchanychbun­ty są języ­kiem niewysłuchanych

Kto nie był bun­towni­kiem za młodu ten będzie świ­nią na starość. -Józef Piłsudski
kto-nie był-bun­towni­kiem-za młodu-ten-będzie-świ­ą-na starość
Bóg mówi tyl­ko języ­kiem umarłych. -jatoja
bóg-mówi-tyl­ko-języ­kiem-umarłych
Mów zaw­sze języ­kiem zro­zumiałym dla innych. -Bujak Bogusław
mów-zaw­sze-języ­kiem-zro­zumiałym-dla-innych
Dla wielu, pi­sanie jest jak ar­te­tera­pia. Formą chla­pania języ­kiem, gdy się ulewa. -wdech
dla-wielu-pi­sanie-jest jak ar­te­tera­pia-formą chla­pania-języ­kiem-gdy ę-ulewa