Bunty są językiem niewysłuchanych.


bunty-są-językiem-niewysłuchanych
martin luther kingbuntyjęzykiemniewysłuchanychbunty sąsą językiemjęzykiem niewysłuchanychbunty są językiemsą językiem niewysłuchanychbunty są językiem niewysłuchanych

Sny są językiem Boga. Gdy Bóg przemawia językiem świata, mogę odgadnąć ich znaczenie. Jeśli zaś mówi językiem twojej duszy, to tylko ty jeden możesz je zrozumieć.Chciałbym dysponować językiem, stojącym ponad wszystkimi innymi językami, językiem, któremu wszystkie inne służą.Moda stanowi najlepszy sondaż: mówi ona bowiem językiem, jakiego nie znają inne sondaże, językiem podświadomości.Bun­ty są języ­kiem niewysłuchanych.Niczego nie można zbudować na niewolnictwie, chyba, że bunty niewolników.Człowiek jest językiem Boga.