By­cie ge­niu­szem za­biera dużo cza­su. Trze­ba po pros­tu nic nie ro­bić i nic nie robić.


by­cie-ge­niu­szem-za­biera-żo-cza­su-trze­ba po pros­-nic-nie ro­bić-i nic-nie robić
gertruda steinby­ciege­niu­szemza­bieradużocza­sutrze­ba po pros­tunicnie ro­bići nicnie robićby­cie ge­niu­szemge­niu­szem za­bieraza­biera dużodużo cza­sutrze­ba po pros­tu nicnic nie ro­bićnie ro­bić i nici nic nie robićby­cie ge­niu­szem za­bierage­niu­szem za­biera dużoza­biera dużo cza­sutrze­ba po pros­tu nic nie ro­bićnic nie ro­bić i nicnie ro­bić i nic nie robićby­cie ge­niu­szem za­biera dużoge­niu­szem za­biera dużo cza­sutrze­ba po pros­tu nic nie ro­bić i nicnic nie ro­bić i nic nie robićby­cie ge­niu­szem za­biera dużo cza­sutrze­ba po pros­tu nic nie ro­bić i nic nie robić

Trzeba mieć dużo czasu żeby być geniuszem bo trzeba ciągle siedzieć i nic nie robić na prawdę nic nie robić. -Gertruda Stein
trzeba-mieć-żo-czasu-żeby-być-geniuszem-bo-trzeba-ągle-siedzieć-i-nic-nie-robić-na-prawdę-nic-nie-robić
Naj­piękniej­sza ze wszys­tkich ta­jem­nic: być ge­niu­szem i tyl­ko sa­memu o tym wiedzieć. -Mark Twain
naj­piękniej­sza-ze wszys­tkich-­jem­nic-być-ge­niu­szem-i tyl­ko-­memu-o tym-wiedzieć
W życiu mu­sisz po­myśleć co chcesz ro­bić,a po­tem po pros­tu wstań i zrób to, na nic zda się bez­czyn­ność wy­pełniająca tak wiele chwil...Po pros­tu przejdź od słowa do czynu. -kate-em
w życiu-mu­sisz-po­myść-co chcesz-ro­bića-po­tem-po pros­-wstań-i zrób-to-na nic-zda ę-bez­czyn­ność-wy­pełniająca-tak-wiele