By­wa, że korzys­ta­my z dob­ro­ci, ale nudzi­my się dobrymi.


by­wa-że korzys­­my-z dob­ro­-ale-nudzi­my ę-dobrymi
maria dąbrowskaby­waże korzys­ta­myz dob­ro­cialenudzi­my siędobrymiże korzys­ta­my z dob­ro­ciale nudzi­my sięnudzi­my się dobrymiale nudzi­my się dobrymi

Jest źle, gdy para małżeńska nawzajem się nudzi, o wiele gorzej jest jednak, gdy tylko mąż nudzi żonę lub żona męża. -Marie Von Ebner - Eschenbach
jest-ź-gdy-para-łżeńska-nawzajem-ę-nudzi-o-wiele-gorzej-jest-jednak-gdy-tylko-mąż-nudzi-żonę-lub-żona-męża
Bywa, że korzystamy z dobroci, ale nudzimy się dobrymi.... -Maria Dąbrowska
bywa-że-korzystamy-z-dobroci-ale-nudzimy-ę-dobrymi
Mężczyz­na jak się nudzi, to mu­si popaskudzić, z in­nym szu­ka swa­dy, choć głowa nie od parady, uda­je ważniaka, ale po co to ko­mu ? Idźże człowieku się wys­pać do domu. -RedRose
mężczyz­na-jak ę-nudzi-to mu­-popaskudzić-z-in­nym-szu­ka-swa­dy-choć-głowa-nie od parady-uda­-ważniaka-ale-po co to ko­mu
dob­rze że człowiek wy­korzys­tu­je małą je­go część przez to by­wa - tyl­ko og­ra­niczo­nym idiotą  -wdech
dob­rze-że człowiek-wy­korzys­­-łą-­go-część-przez-to by­wa- tyl­ko-og­ra­niczo­nym-idiotą 
Gorzkie praw­dy z tru­dem się przełyka, ale za to później korzys­tnie się odbijają. -Magdalena Samozwaniec
gorzkie-praw­dy-z tru­dem ę-przełyka-ale-za to później-korzys­tnie ę-odbijają