by­wa tak ze niektóre mi­nimum jest większe od ma­ximum innych 


by­wa-tak-ze niektóre-mi­nimum-jest większe-od ­ximum-innych 
badtomekby­watakze niektóremi­nimumjest większeod ma­ximuminnych by­wa taktak ze niektóreze niektóre mi­nimummi­nimum jest większejest większe od ma­ximumod ma­ximum innych by­wa tak ze niektóretak ze niektóre mi­nimumze niektóre mi­nimum jest większemi­nimum jest większe od ma­ximumjest większe od ma­ximum innych by­wa tak ze niektóre mi­nimumtak ze niektóre mi­nimum jest większeze niektóre mi­nimum jest większe od ma­ximummi­nimum jest większe od ma­ximum innych by­wa tak ze niektóre mi­nimum jest większetak ze niektóre mi­nimum jest większe od ma­ximumze niektóre mi­nimum jest większe od ma­ximum innych 

Niektóre zacho­dy słońca są tak różowe, że trud­no o większe bezguście. -Terry Pratchett
niektóre-zacho­dy-słońca-są tak-różowe-że trud­no-o większe-bezguście
Każdy może mieć swój dzień, ale niektóre dni są dłuższe od innych. -Winston Churchill
każdy-może-mieć-swój-dzień-ale-niektóre-dni-są-dłuższe-od-innych
Wszystkie zwierzęta są sobie równe. Ale niektóre zwierzęta są równiejsze od innych. -George Orwell
wszystkie-zwierzę-są-sobie-równe-ale-niektóre-zwierzę-są-równiejsze-od-innych
Niektóre uczu­cia mu­simy wyk­rzyczeć, bo inaczej wy­buchniemy. Jed­nak niektóre możemy je­dynie wyszep­tać, gdyż są na ty­le de­likat­ne, iż mogą się podrzeć. -NightHuntress
niektóre-uczu­cia-mu­simy-wyk­rzyczeć-bo inaczej-wy­buchniemy-jed­nak niektóre-możemy-­dynie-wyszep­ć-gdyż-są na ty­-de­likat­ne
Ta­ka już ro­la marzeń. Niektóre się spełniają, niektóre są czys­tym wyt­wo­rem naszej wyob­raźni, a jeszcze in­ne nie mają rac­ji bytu. * z mo­jego mob­lo, 18.09.2012r. -watchingmefall
ta­ka-już-ro­-marzeń-niektóre ę-spełniają-niektóre-są czys­tym-wyt­wo­rem-naszej-wyob­raź-a jeszcze-in­ne-nie mają-rac­ji-bytu
Niektóre myśli są tak piękne, że aż nie wiado­mo o czym. -Starlight
niektóre-myśli-są tak-piękne-że aż nie wiado­mo-o czym