Być sa­mot­nym - naj­gor­sza rzecz ja­ka może spot­kać człowieka.


być-­­nym- naj­gor­sza-rzecz-ja­ka-może-spot­kać-człowieka
whobyćsa­mot­nym naj­gor­szarzeczja­kamożespot­kaćczłowiekabyć sa­mot­nym naj­gor­sza rzeczrzecz ja­kaja­ka możemoże spot­kaćspot­kać człowieka naj­gor­sza rzecz ja­karzecz ja­ka możeja­ka może spot­kaćmoże spot­kać człowieka naj­gor­sza rzecz ja­ka możerzecz ja­ka może spot­kaćja­ka może spot­kać człowieka naj­gor­sza rzecz ja­ka może spot­kaćrzecz ja­ka może spot­kać człowieka

naj­gor­sze-w życiu-co może-człowieka-spot­kać-to brak-miłoś-~pa­weł-rychlica 
To naj­większy dar, ja­ki może człowieka spot­kać w życiu, kiedy otaczają go ludzie, których kocha. -C » Jonathan Carroll » Durne serce
to naj­większy-dar-ja­ki-może-człowieka-spot­kać-w życiu-kiedy-otaczają-go ludzie-których-kocha
Jeśli na swo­jej drodze mądrość chcesz spot­kać, sławę, bo­gac­two i miłość, naj­pierw na drodze tej mu­sisz pos­ta­wić sam siebie. I spot­kać tam siebie. I poz­nać siebie. -dooorotis
jeśli-na swo­jej-drodze-mądrość-chcesz-spot­kać-sławę-bo­gac­two-i miłość-naj­pierw-na drodze-tej mu­sisz-pos­­wić-sam-siebie
od­pychając-cho­rego-człowieka-od­pychasz-też-siebie-po­nieważ w przyszłoś-może-cię-­ki-sam-los-spot­kać-~pa­weł-rychlica