Być bohaterem przez minutę, godzinę jest o wiele łatwiej niż znosić trud codzienny w cichym heroizmie.


być-bohaterem-przez-minutę-godzinę-jest-o-wiele-łatwiej-ż-znosić-trud-codzienny-w-cichym-heroizmie
fiodor dostojewskibyćbohateremprzezminutęgodzinęjestwielełatwiejniżznosićtrudcodziennycichymheroizmiebyć bohaterembohaterem przezprzez minutęgodzinę jestjest oo wielewiele łatwiejłatwiej niżniż znosićznosić trudtrud codziennycodzienny ww cichymcichym heroizmiebyć bohaterem przezbohaterem przez minutęgodzinę jest ojest o wieleo wiele łatwiejwiele łatwiej niżłatwiej niż znosićniż znosić trudznosić trud codziennytrud codzienny wcodzienny w cichymw cichym heroizmiebyć bohaterem przez minutęgodzinę jest o wielejest o wiele łatwiejo wiele łatwiej niżwiele łatwiej niż znosićłatwiej niż znosić trudniż znosić trud codziennyznosić trud codzienny wtrud codzienny w cichymcodzienny w cichym heroizmiegodzinę jest o wiele łatwiejjest o wiele łatwiej niżo wiele łatwiej niż znosićwiele łatwiej niż znosić trudłatwiej niż znosić trud codziennyniż znosić trud codzienny wznosić trud codzienny w cichymtrud codzienny w cichym heroizmie

Mieć rację godzinę wcześniej niż inni: przez godzinę być uważanym za element aspołeczny.W wan­nie his­to­rii prawdę trud­niej jest ut­rzy­mać niż mydło, i o wiele trud­niej znaleźć...Nieszczęsna natura ludzka sprawia, iż rzadko się zdarza, by wielcy ludzie byli umiarkowani; że zaś zawsze łatwiej jest folgować swej sile niż ją powstrzymywać, zatem wśród ludzi niepospolitych łatwiej - być może - znalazłoby się nadzwyczaj cnotliwych niż nadzwyczaj roztropnych.O wiele łatwiej jest pisać powieści, niż nowele lub opowiadania.O wiele łatwiej jest zjednoczyć Europę niż na nowo wprowadzić zgodę między dwie skłócone kobiety.Jest możliwe, że życie jest o wiele większe niż my, jednak równie dobrze my możemy być o wiele więksi niż życie.