Być człowiekiem - cóż za mała rola.


być-człowiekiem- cóż-za ła-rola
alfred aleksander konarbyćczłowiekiem cóżza małarolabyć człowiekiem cóż za małaza mała rola cóż za mała rola

Nie każdy musi być wielkim człowiekiem. Być człowiekiem to już bardzo dużoCóż pozostaje z człowieka, jeżeli nie jest on człowiekiem Bożym?Nie wystarczy urodzić się człowiekiem. Trzeba jeszcze być człowiekiem.Nie wys­tar­czy urodzić się człowiekiem, trze­ba jeszcze być człowiekiem.Kiedy byłam mała, nie wie­działam co to smutek... Kiedy byłam mała, nie wie­działam co to ból... Kiedy byłam mała, nie miałam pojęcia ja­kie nap­rawdę jest życie... Kiedy byłam mała, nie ro­zumiałam wiele rzeczy... Kiedy byłam mała, nie wie­działam, że można płakać nie tyl­ko po stra­conej za­baw­ce lub stłuczo­nym ko­lanie po zabawie... Kiedy byłam mała, życie było łatwiejsze... Ale te­raz jes­tem duża i wiem to cze­go nie wie­działam kiedyś...