Być człowiekiem, to czuć, kładąc swą cegłę, że bierze się udział w budowaniu świata.


być-człowiekiem-to-czuć-kładąc-swą-cegłę-że-bierze-ę-udział-w-budowaniu-świata
antoine de saint - exuperybyćczłowiekiemtoczućkładącswącegłężebierzesięudziałbudowaniuświatabyć człowiekiemkładąc swąswą cegłęże bierzebierze sięsię udziałudział ww budowaniubudowaniu światakładąc swą cegłęże bierze siębierze się udziałsię udział wudział w budowaniuw budowaniu świataże bierze się udziałbierze się udział wsię udział w budowaniuudział w budowaniu świataże bierze się udział wbierze się udział w budowaniusię udział w budowaniu świata

Najobojętniejszym zachowaniem się wobec danej prawdy jest ślepa wiara; najżywszy zaś udział bierze się w tej prawdzie, kiedy się o niej wątpi. -Adolf Dygasiński
najobojętniejszym-zachowaniem-ę-wobec-danej-prawdy-jest-ślepa-wiara-najżywszy-zaś-udział-bierze-ę-w-tej-prawdzie-kiedy-ę-o-niej-wątpi
Żeby-być-człowiekiem-suk­­su-nie trze­ba-być-mi­lione­remczłowiekiem-suk­­su-jest ę-wte­dy-kiedy-wyczu­wamy-w głębi-ducha
Nie każdy musi być wielkim człowiekiem. Być człowiekiem to już bardzo dużo -Albert Camus
nie-każdy-musi-być-wielkim-człowiekiem-być-człowiekiem-to-już-bardzo-żo
Nie wystarczy urodzić się człowiekiem. Trzeba jeszcze być człowiekiem. -Stefan Wyszyński kard
nie-wystarczy-urodzić-ę-człowiekiem-trzeba-jeszcze-być-człowiekiem
Nie wys­tar­czy urodzić się człowiekiem, trze­ba jeszcze być człowiekiem. -Stefan Wyszyński
nie-wys­tar­czy-urodzić ę-człowiekiem-trze­ba-jeszcze-być-człowiekiem