Być dob­rym to jest coś, ale postępo­wać dob­rze to znacznie więcej.


być-dob­rym-to jest coś-ale-postępo­wać-dob­rze-to znacznie-więcej
robert baden-powellbyćdob­rymto jest cośalepostępo­waćdob­rzeto znaczniewięcejbyć dob­rymdob­rym to jest cośale postępo­waćpostępo­wać dob­rzedob­rze to znacznieto znacznie więcejbyć dob­rym to jest cośale postępo­wać dob­rzepostępo­wać dob­rze to znaczniedob­rze to znacznie więcejale postępo­wać dob­rze to znaczniepostępo­wać dob­rze to znacznie więcejale postępo­wać dob­rze to znacznie więcej

Z re­ligią czy bez, dob­rzy ludzie będą postępo­wać dob­rze, a źli – źle, ale złe postępo­wanie dob­rych ludzi, to zasługa religii. -Steven Weinberg
z re­ligią-czy-bez-dob­rzy-ludzie-będą-postępo­wać-dob­rze-a źli- ź-ale-złe-postępo­wanie-dob­rych-ludzi-to zasługa-religii
Ludzie mają w życiu trzy op­cje; być dob­rym, stać się dob­rym lub po pros­tu zre­zyg­no­wać. Cieka­wi mnie tyl­ko jed­no, dlacze­go cza­sami wy­bierają tę czwartą opcje?  -tkaczu32
ludzie-mają-w życiu-trzy-op­cje-być-dob­rym-stać ę-dob­rym-lub-po pros­-zre­zyg­no­wać-cieka­wi mnie-tyl­ko-jed­no-dlacze­go
W sztu­ce może być coś dob­rze zro­bione al­bo źle, nic więcej. -Stanisław Lem
w sztu­-może-być-coś-dob­rze-zro­bione-al­bo-ź-nic-więcej
Życie jest tak dob­re, jak dob­rym poz­wa­lasz mu być. -Charles Bukowski
Życie-jest tak-dob­re-jak dob­rym-poz­wa­lasz-mu być
Dob­rze po­win­no dziać się dob­rym, a źle złym. -Cyceron
dob­rze-po­win­no-dziać ę-dob­rym-a ź-złym