Być głup­cem i zda­wać so­bie z te­go sprawę - lep­sze to niż być głup­cem i uważać się za mądrego.


być-głup­cem-i zda­wać-so­bie-z te­go-sprawę- lep­sze-to ż-być-głup­cem-i uważać ę-za mądrego
gautama budda (siddhartha gautama)byćgłup­cemi zda­waćso­biez te­gosprawę lep­szeto niżbyći uważać sięza mądregobyć głup­cemgłup­cem i zda­waći zda­wać so­bieso­bie z te­goz te­go sprawę lep­sze to niżto niż byćbyć głup­cemgłup­cem i uważać sięi uważać się za mądregobyć głup­cem i zda­waćgłup­cem i zda­wać so­biei zda­wać so­bie z te­goso­bie z te­go sprawę lep­sze to niż byćto niż być głup­cembyć głup­cem i uważać sięgłup­cem i uważać się za mądregobyć głup­cem i zda­wać so­biegłup­cem i zda­wać so­bie z te­goi zda­wać so­bie z te­go sprawę lep­sze to niż być głup­cemto niż być głup­cem i uważać siębyć głup­cem i uważać się za mądregobyć głup­cem i zda­wać so­bie z te­gogłup­cem i zda­wać so­bie z te­go sprawę lep­sze to niż być głup­cem i uważać sięto niż być głup­cem i uważać się za mądrego

Głup­cem wol­no być każde­mu, ale pod jed­nym wa­run­kiem: żeby nie da­wał złego przykładu. -Victor Marie Hugo
głup­cem-wol­no-być-każde­mu-ale-pod-jed­nym-wa­run­kiem-żeby-nie da­wał-złego-przykładu
Nie uważaj się za mądre­go, jeśli nie masz od­wa­gi naz­wać siebie głup­cem i nie uważaj się za głup­ca, jeśli nig­dy nie naz­wiesz siebie mądrym. -aforystokrata
nie-uważaj ę-za mądre­go-śli-nie masz-od­wa­gi-naz­wać-siebie-głup­cem-i nie uważaj ę-za głup­ca-śli-nig­dy-nie naz­wiesz
Jes­tem głup­cem, wy­bacz mi, gdy­byś je widział, te oczy!  -Johann Wolfgang Goethe
jes­tem-głup­cem-wy­bacz-mi-gdy­byś- widział-te oczy 
Mówisz mi że głup­cem jestem Ależ ja się z tym zgadzam nap­rawdę A te­raz tak szczerze mi po­wiedz Kim ty jes­teś ??  -samothnick
mówisz-mi że głup­cem-jestem-ależ-ja ę-z tym-zgadzam-nap­rawdę-a-te­raz-tak-szczerze-mi po­wiedz-kim-ty jes­teś- 
Kto jest głup­cem? Kto tra­ci wszys­tko, co otrzymał. -Talmud
kto-jest głup­cem-kto-tra­-wszys­tko-co otrzymał