Być jak cień, to nie znaczy straszyć, skra­dać się za kimś in­nym. Być jak cień, to znaczy również kochać i troszczyć się – być czyimś aniołem stróżem.


być-jak cień-to nie znaczy-straszyć-skra­dać ę-za kimś-in­nym-być jak cień-to znaczy-również-kochać-i troszczyć ę- być
devinbyćjak cieńto nie znaczystraszyćskra­dać sięza kimśin­nymbyć jak cieńto znaczyrównieżkochaći troszczyć się– byćczyimśaniołemstróżembyć jak cieńto nie znaczy straszyćskra­dać się za kimśza kimś in­nymto znaczy równieżrównież kochaćkochać i troszczyć sięi troszczyć się – być– być czyimśczyimś aniołemaniołem stróżemskra­dać się za kimś in­nymto znaczy również kochaćrównież kochać i troszczyć siękochać i troszczyć się – byći troszczyć się – być czyimś– być czyimś aniołemczyimś aniołem stróżem

Co to właściwie znaczy: być dorosłym? To znaczy wiedzieć, że nie ma cudów. To znaczy wiedzieć, że daremnie żyło się nadzieją. To znaczy być wydanym na łup smutku. -Luise Rinser
co-to-właściwie-znaczy-być-dorosłym-to-znaczy-wiedzieć-że-nie-cudów-to-znaczy-wiedzieć-że-daremnie-żyło-ę-nadzieją-to-znaczy-być
Żyć to znaczy pomagać innym. Trzeba się troszczyć o cudze szczęście, by samemu być szczęśliwym. -Raoul Follereau
Żyć-to-znaczy-pomagać-innym-trzeba-ę-troszczyć-o-cudze-szczęście-by-samemu-być-szczęśliwym
Człowiek nie może być – jak część składo­wa maszy­ny – uczu­ciowo obojętny; mu­si kochać i niena­widzić, a także być kocha­nym i nienawidzonym. -Antoni Kępiński
człowiek-nie może-być-jak część-składo­wa-maszy­ny-uczu­ciowo-obojętny-mu­-kochać-i niena­widzić-a także-być-kocha­nym