Być może powinienem stworzyć nową religię, która pomogłaby ludziom wyzwolić się z ograniczeń fizycznych i psychicznych i poczuć się bardziej wartościowymi, zamiast wpajać im od dzieciństwa poczucie winy i obarczać brzemieniem grzechu pierworodnego. Religia również nie powinna być narzucana komukolwiek, żadnej grupie ludzi.


być-może-powinienem-stworzyć-nową-religię-która-pomogłaby-ludziom-wyzwolić-ę-z-ograniczeń-fizycznych-i-psychicznych-i-poczuć-ę-bardziej
william whartonbyćmożepowinienemstworzyćnowąreligięktórapomogłabyludziomwyzwolićsięograniczeńfizycznychpsychicznychpoczućbardziejwartościowymizamiastwpajaćimoddzieciństwapoczuciewinyobarczaćbrzemieniemgrzechupierworodnegoreligiarównieżniepowinnabyćnarzucanakomukolwiekżadnejgrupieludzibyć możemoże powinienempowinienem stworzyćstworzyć nowąnową religięktóra pomogłabypomogłaby ludziomludziom wyzwolićwyzwolić sięz ograniczeńograniczeń fizycznychfizycznych ii psychicznychpsychicznych ii poczućpoczuć sięsię bardziejbardziej wartościowymizamiast wpajaćwpajać imim odod dzieciństwadzieciństwa poczuciepoczucie winywiny ii obarczaćobarczać brzemieniembrzemieniem grzechugrzechu pierworodnegoreligia równieżrównież nienie powinnapowinna byćbyć narzucananarzucana komukolwiekżadnej grupiegrupie ludzibyć może powinienemmoże powinienem stworzyćpowinienem stworzyć nowąstworzyć nową religięktóra pomogłaby ludziompomogłaby ludziom wyzwolićludziom wyzwolić sięwyzwolić się zsię z ograniczeńz ograniczeń fizycznychograniczeń fizycznych ifizycznych i psychicznychi psychicznych ipsychicznych i poczući poczuć siępoczuć się bardziejsię bardziej wartościowymizamiast wpajać imwpajać im odim od dzieciństwaod dzieciństwa poczuciedzieciństwa poczucie winypoczucie winy iwiny i obarczaći obarczać brzemieniemobarczać brzemieniem grzechubrzemieniem grzechu pierworodnegoreligia również nierównież nie powinnanie powinna byćpowinna być narzucanabyć narzucana komukolwiekżadnej grupie ludzi

Jest zasadą, że wszelka religia prześladowana staje się sama prześladowczą: skoro tylko bowiem, jakimkolwiek przypadkiem, zdoła wydobyć się z ucisku, atakuje religię, która ją uciskała, nie jako religię, ale jako tyranię.Bo tak naprawdę - w górach nikt nikomu nie pomoże. Nie weźmie na plecy i nie zniesie na dół wyczerpanego kolegi. Może jedynie zmobilizować tego drugiego, by sięgnął do swoich rezerw. Może stworzyć, być może złudne poczucie bezpieczeństwa, przywrócić wiarę we własne siły, zachęcić do dalszego działania.Im bardziej wyszukany i delikatny jest kwiat radości, tym czulsza powinna być ręka, która go zrywa.Miłość powinna być gorąca, jak groźna lawa wulkaniczna. gwałtowna niby potok rwący i jak dynamit dynamiczna. Miłość powinna być burzliwa, jak halny, który ścina drzewa, i nieszczęśliwa i szczęśliwa, również szalona jak ulewa.Pamiętajcie, nowa Polska nie może być Polską bez dzieci Bożych! Polską niepłodnych lub mordujących nowe życie matek! Polską pijaków! Polską ludzi niewiary, bez miłości Bożej! Nie może być Ojczyzną ludzi bez wzajemnej czci jedni dla drugich, bez ducha ofiary i służby, bez umiejętności dzielenia się owocami pracy z tymi, którzy sami nie są w stanie [...]Prawdziwy mężczyzna nie może sobie pozwolić na załamanie nerwowe - już raczej doczeka się zawału serca. Kobieta może czasem poczuć się wykończona, nie musi demonstrować swej siły, wolno jej popadać w kryzysy i depresje. Jej wolno przyznać się, że nie daje sobie rady, wolno poszukać pomocy u terapeuty lub w grupie podobnych jej ludzi.