Być najmłodszą dziewczyną w swoim wieku.


być-najmłodszą-dziewczyną-w-swoim-wieku
renata szuman - fikusbyćnajmłodsządziewczynąswoimwiekubyć najmłodsząnajmłodszą dziewczynądziewczyną ww swoimswoim wiekubyć najmłodszą dziewczynąnajmłodszą dziewczyną wdziewczyną w swoimw swoim wiekubyć najmłodszą dziewczyną wnajmłodszą dziewczyną w swoimdziewczyną w swoim wiekubyć najmłodszą dziewczyną w swoimnajmłodszą dziewczyną w swoim wieku

Nikt nie może być swoim pa­nem, ale każdy może być swoim sługą.Tylko w pewnym wieku potrafią pewne wybrane kobiety swoim przymiotom nadać wyrazu.... blon­dynka roz­ma­wia że swoim no­wym „narzeczonymKażda dziewczyna ma prawo być kochaną .Pa­miętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swo­jego wieku, za­nim na­dejdą złe dni i zbliżą się la­ta, o których po­wiesz: Nie po­dobają mi się.Dziewczyna łatwa do zdobycia może być trudna do zniesienia.