Być za­dowo­lonym z sa­mego siebie - to naj­większe szczęście.


być-za­dowo­lonym-z ­mego-siebie- to naj­większe-szczęście
tomasz mannbyćza­dowo­lonymz sa­megosiebie to naj­większeszczęściebyć za­dowo­lonymza­dowo­lonym z sa­megoz sa­mego siebie to naj­większe szczęściebyć za­dowo­lonym z sa­megoza­dowo­lonym z sa­mego siebiebyć za­dowo­lonym z sa­mego siebie

Być za­dowo­lonym z te­go, co się po­siada, to naj­większe i niena­ruszal­ne bogactwo. -Cyceron
być-za­dowo­lonym-z te­go-co ę-po­siada-to naj­większe-i niena­ruszal­ne-bogactwo
Do szczęścia na­leżą dwie rzeczy: wieść życie, z które­go jest się za­dowo­lonym i być za­dowo­lonym z życia, które się wiedzie. -Władysław Tatarkiewicz
do szczęścia-na­żą-dwie-rzeczy-wieść-życie-z które­go-jest ę-za­dowo­lonym-i być-za­dowo­lonym-z życia-które ę-wiedzie
Za­dowo­lenie z sa­mego siebie jest praw­do­podob­nie naj­trud­niej osiągalne. -Baruch Spinoza
za­dowo­lenie-z ­mego-siebie-jest praw­do­podob­nie-naj­trud­niej-osiągalne
Le­piej być nie­szczęśli­wym Sok­ra­tesem, niż za­dowo­lonym głupcem. -John Stuart Mill
le­piej-być-nie­szczęśli­wym-sok­ra­tesem-ż-za­dowo­lonym-głupcem