Być za­dowo­lonym z te­go, co się po­siada, to naj­większe i niena­ruszal­ne bogactwo.


być-za­dowo­lonym-z te­go-co ę-po­siada-to naj­większe-i niena­ruszal­ne-bogactwo
cyceronbyćza­dowo­lonymz te­goco siępo­siadato naj­większei niena­ruszal­nebogactwobyć za­dowo­lonymza­dowo­lonym z te­goco się po­siadato naj­większe i niena­ruszal­nei niena­ruszal­ne bogactwobyć za­dowo­lonym z te­goto naj­większe i niena­ruszal­ne bogactwo

Być za­dowo­lonym z sa­mego siebie - to naj­większe szczęście. -Tomasz Mann
być-za­dowo­lonym-z ­mego-siebie- to naj­większe-szczęście
Do szczęścia na­leżą dwie rzeczy: wieść życie, z które­go jest się za­dowo­lonym i być za­dowo­lonym z życia, które się wiedzie. -Władysław Tatarkiewicz
do szczęścia-na­żą-dwie-rzeczy-wieść-życie-z które­go-jest ę-za­dowo­lonym-i być-za­dowo­lonym-z życia-które ę-wiedzie
Le­piej być nie­szczęśli­wym Sok­ra­tesem, niż za­dowo­lonym głupcem. -John Stuart Mill
le­piej-być-nie­szczęśli­wym-sok­ra­tesem-ż-za­dowo­lonym-głupcem
Sza­lonym być Sza­leńco­wi w życiu łatwiej. Sza­lone­mu więcej wypada. Być sza­lonym pozytywnie!!!  -KICIA1
sza­lonym-być-sza­ńco­wi-w życiu-łatwiej-sza­lone­mu-więcej-wypada-być-sza­lonym-pozytywnie 
Ktoś, kto te­go co po­siada nie uważa za naj­większe bo­gac­two, będzie nie­szczęśli­wy na­wet, gdy­by po­siadł cały świat. -Epikur
ktoś-kto-te­go-co po­siada-nie uważa-za naj­większe-bo­gac­two-będzie-nie­szczęśli­wy-na­wet-gdy­by-po­siadł-cały-świat
Bogactwo jest jak morska woda: im więcej pijesz, tym większe masz pragnienie. -Artur Schopenhauer
bogactwo-jest-jak-morska-woda-im-więcej-pijesz-tym-większe-masz-pragnienie