Być zniewo­lonym znaczy zaw­sze: być sa­mot­nym. Wyz­wo­lenie człowieka zaczy­na się od wewnątrz. Nie mogłoby się jed­nak zacząć, gdy­by człowiek nie spot­kał obok siebie wol­ności in­ne­go i gdy­by się nią nie zachłysnął.


być-zniewo­lonym-znaczy-zaw­sze-być-­­nym-wyz­wo­lenie człowieka-zaczy­na ę-od wewnątrz-nie mogłoby ę-jed­nak-zacząć-gdy­by
józef stanisław tischnerbyćzniewo­lonymznaczyzaw­szebyćsa­mot­nymwyz­wo­lenie człowiekazaczy­na sięod wewnątrznie mogłoby sięjed­nakzacząćgdy­byczłowieknie spot­kałoboksiebiewol­nościin­ne­goi gdy­by sięniąnie zachłysnąłbyć zniewo­lonymzniewo­lonym znaczyznaczy zaw­szebyć sa­mot­nymwyz­wo­lenie człowieka zaczy­na sięzaczy­na się od wewnątrznie mogłoby się jed­nakjed­nak zacząćgdy­by człowiekczłowiek nie spot­kałnie spot­kał obokobok siebiesiebie wol­nościwol­ności in­ne­goin­ne­go i gdy­by sięi gdy­by się niąnią nie zachłysnąłbyć zniewo­lonym znaczyzniewo­lonym znaczy zaw­szewyz­wo­lenie człowieka zaczy­na się od wewnątrznie mogłoby się jed­nak zacząćgdy­by człowiek nie spot­kałczłowiek nie spot­kał oboknie spot­kał obok siebieobok siebie wol­nościsiebie wol­ności in­ne­gowol­ności in­ne­go i gdy­by sięin­ne­go i gdy­by się niąi gdy­by się nią nie zachłysnął

Poz­wo­lisz, aby twój cień z moim cieniem spot­kał się...? Na wieczór umówmy ich, naj­le­piej od ra­zu - dziś. Bądźmy wyrozumiali, gdy obok będą stali i gdy będą nieśmiali. -kruk55
poz­wo­lisz-aby twój-cień-z-moim-cieniem-spot­kał-ę-na-wieczór-umówmy-ich-naj­­piej-od ra­zu- dziś-bądźmy-wyrozumiali-gdy-obok
Zaw­sze się ja­koś układa. Zaw­sze, po­mimo wszys­tkiego, do siebie wra­camy. Zaw­sze pot­ra­fię po­now­nie być szczęśli­wa. A po­tem się budzę. -MistrzyniPióra
zaw­sze ę-ja­koś-układa-zaw­sze po­mimo-wszys­tkiego-do siebie-wra­camy-zaw­sze pot­ra­fię-po­now­nie-być-szczęśli­wa