Był jak spa­dająca gwiazda... Był jak diament... Był jak sen, z które­go nie chciałam się obudzić... Był cudowny... Był na chwilę... Szko­da tyl­ko, że BYŁ a nie JEST...


był-jak spa­dająca-gwiazda-był-jak diament-był-jak sen-z które­go-nie chciałam ę-obudzić-był-cudowny-był-na chwilę
patka5463byłjak spa­dającagwiazdajak diamentjak senz które­gonie chciałam sięobudzićcudownyna chwilęszko­datyl­koże byŁa nie jestbył jak spa­dającajak spa­dająca gwiazdagwiazda byłbył jak diamentjak diament byłbył jak senz które­go nie chciałam sięnie chciałam się obudzićobudzić byłbył cudownycudowny byłbył na chwilęna chwilę szko­daszko­da tyl­koże byŁ a nie jestbył jak spa­dająca gwiazdajak spa­dająca gwiazda byłgwiazda był jak diamentbył jak diament byłjak diament był jak senz które­go nie chciałam się obudzićnie chciałam się obudzić byłobudzić był cudownybył cudowny byłcudowny był na chwilębył na chwilę szko­dana chwilę szko­da tyl­ko

Przy­jaciel, które­go tra­cisz, nig­dy nie był twoim przy­jacielem. Był uzur­pa­torem przyjaźni. -Kuba Wojewódzki
przy­jaciel-które­go-tra­cisz-nig­dy-nie był-twoim-przy­jacielem-był uzur­pa­torem-przyjaź
Idą czasy, których znamieniem będzie wyścig pracy, jak przedtem był wyścig żelaza, jak przedtem był wyścig krwi. -Józef Piłsudski
idą-czasy-których-znamieniem-będzie-wyścig-pracy-jak-przedtem-był-wyścig-żelaza-jak-przedtem-był-wyścig-krwi