Był jak spa­dająca gwiazda... Był jak diament... Był jak sen, z które­go nie chciałam się obudzić... Był cudowny... Był na chwilę... Szko­da tyl­ko, że BYŁ a nie JEST...


był-jak spa­dająca-gwiazda-był-jak diament-był-jak sen-z które­go-nie chciałam ę-obudzić-był-cudowny-był-na chwilę
patka5463byłjak spa­dającagwiazdajak diamentjak senz które­gonie chciałam sięobudzićcudownyna chwilęszko­datyl­koże byŁa nie jestbył jak spa­dającajak spa­dająca gwiazdagwiazda byłbył jak diamentjak diament byłbył jak senz które­go nie chciałam sięnie chciałam się obudzićobudzić byłbył cudownycudowny byłbył na chwilęna chwilę szko­daszko­da tyl­koże byŁ a nie jestbył jak spa­dająca gwiazdajak spa­dająca gwiazda byłgwiazda był jak diamentbył jak diament byłjak diament był jak senz które­go nie chciałam się obudzićnie chciałam się obudzić byłobudzić był cudownybył cudowny byłcudowny był na chwilębył na chwilę szko­dana chwilę szko­da tyl­ko

Po­piela­te chmu­ry prze­mie­rzały świat Ten nad moją głową. Każdy od­dech był co raz cięższy. Je­go za­pach wędro­wał w powietrzu. Czułam go tak moc­no, tak in­tensyw­nie. Oczy zachodziły mgłą. Chciałam by był. By był.Był dzień co zmienił obraz świata pięknem wspaniałym. Był dzień co dał mi wreszcie czego nie miałem. Był dzień co mnie nauczył kochać co oczy zasnuł mgłą. Tą mgłą to byłaś Ty, Maleńka! Miłością mą.(...)był on Przy­jaciel, które­go tra­cisz, nig­dy nie był twoim przy­jacielem. Był uzur­pa­torem przyjaźni.Idą czasy, których znamieniem będzie wyścig pracy, jak przedtem był wyścig żelaza, jak przedtem był wyścig krwi.Miłość: pragnął, żeby wszystkie były dziewicze, bez przeszłości i mężczyzn. Jedynej napotkanej istocie, która taka była, oddał swoje życie, ale nigdy nie był jej wierny. Chciał więc, żeby kobiety były takie, jakim on sam nie był. A to, jakim był, przeznaczał dla kobiet sobie podobnych, które kochał i brał z wściekłością i furią.