Była sobie krynolina wcale miłym urządzeniem. A przy tym, nadając kobiecie pozór niezdobytej fortecy - tym bardziej upragnionym czyniła jej zdobycie.


była-sobie-krynolina-wcale-miłym-urządzeniem-a-przy-tym-nadając-kobiecie-pozór-niezdobytej-fortecy-tym-bardziej-upragnionym-czyniła-jej
felicja stendingowabyłasobiekrynolinawcalemiłymurządzeniemprzytymnadająckobieciepozórniezdobytejfortecytymbardziejupragnionymczyniłajejzdobyciebyła sobiesobie krynolinakrynolina wcalewcale miłymmiłym urządzeniemprzy tymnadając kobieciekobiecie pozórpozór niezdobytejniezdobytej fortecyfortecytymtym bardziejbardziej upragnionymupragnionym czyniłaczyniła jejjej zdobyciebyła sobie krynolinasobie krynolina wcalekrynolina wcale miłymwcale miłym urządzeniema przy tymnadając kobiecie pozórkobiecie pozór niezdobytejpozór niezdobytej fortecyniezdobytej fortecytym bardziejtym bardziej upragnionymbardziej upragnionym czyniłaupragnionym czyniła jejczyniła jej zdobyciebyła sobie krynolina wcalesobie krynolina wcale miłymkrynolina wcale miłym urządzeniemnadając kobiecie pozór niezdobytejkobiecie pozór niezdobytej fortecypozór niezdobytej fortecytym bardziej upragnionymtym bardziej upragnionym czyniłabardziej upragnionym czyniła jejupragnionym czyniła jej zdobyciebyła sobie krynolina wcale miłymsobie krynolina wcale miłym urządzeniemnadając kobiecie pozór niezdobytej fortecykobiecie pozór niezdobytej fortecytym bardziej upragnionym czyniłatym bardziej upragnionym czyniła jejbardziej upragnionym czyniła jej zdobycie

Jakakolwiek byłaby szczęśliwa w małżeństwie, zawsze miłym jej będzie odkrycie, że istnieje jakiś sympatyczny mężczyzna, który życzyłby sobie, żeby była wolna.Im mniej rozkochasz się w kobiecie, Tym łatwiej będziesz się podobał, Tym pewniej sidło ją oplecie, Któreś na zgubę jej zgotował.Im dłużej pozwala się kobiecie tęsknić, tym bardziej rośnie miłość..Dzieła sztuki na równi z dziełami przyrody, są tym piękniejsze i tym bardziej zachwycające, im bardziej podporządkowują się prawom ścisłym.Jesteśmy tym wolniejsi, im bardziej działamy z inspiracji rozsądku, a tym bardziej zniewoleni, im więcej pozwalamy sobą rządzić namiętnościom.Sztuka polega nie na tym, żeby zyskiwać kochanków, ale na tym, żeby ich przy sobie zatrzymywać.