Była to jedna z tych nocy, w których nie ma nadziei na świt.


była-to-jedna-z-tych-nocy-w-których-nie-nadziei-na-świt
antoine de saint - exuperybyłatojednatychnocyktórychnienadzieinaświtjedna zz tychtych nocyw którychktórych nienie mama nadzieinadziei nana świtbyła to jednajedna z tychz tych nocyw których niektórych nie manie ma nadzieima nadziei nanadziei na świtbyła to jedna zjedna z tych nocyw których nie maktórych nie ma nadzieinie ma nadziei nama nadziei na świtbyła to jedna z tychw których nie ma nadzieiktórych nie ma nadziei nanie ma nadziei na świt

Gdy nadchodzi świt, trudno walczyć przeciw nocy, która przyjdzie. -Stanisław Jerzy Lec
gdy-nadchodzi-świt-trudno-walczyć-przeciw-nocy-która-przyjdzie
Przyjemność dojrzewa tylko wtedy, gdy się ją pamięta. Ty, Hman, mówisz tak, jakby przyjemność była jedną, a pamięć inną. A to jest jedna rzecz. -Anonim
przyjemność-dojrzewa-tylko-wtedy-gdy-ę-ją-pamię-ty-hman-mówisz-tak-jakby-przyjemność-była-jedną-a-pamięć-inną-a-to-jest-jedna-rzecz
Szczęśliwa była by literatura, gdyby nie była rzeczą modną i gdyby się nią chcieli zajmować tylko ci, dla których jest stworzona. -Stendhal
szczęśliwa-była-by-literatura-gdyby-nie-była-rzeczą-modną-i-gdyby-ę-ą-chcieli-zajmować-tylko-dla-których-jest-stworzona
Trudno jest kochać tych, których nie cenimy; i nie mniej trudno tych, których cenimy. -Francois de la Rochefoucauld
trudno-jest-kochać-tych-których-nie-cenimy-i-nie-mniej-trudno-tych-których-cenimy
Na­wet jeżeli nauczę tyl­ko jedną osobę nadziei, nie żyłem nadaremnie. -Martin Luther King
na­wet-żeli-nauczę-tyl­ko-jedną-osobę-nadziei-nie żyłem-nadaremnie
Życie by­wa ok­rutne dla tych, którzy kierują się uczu­ciami. Dla tych co myślą jest jedną wielką parodią. -qches
Życie-by­wa-ok­rutne-dla-tych-którzy-kierują ę-uczu­ciami-dla tych-co myślą-jest jedną-wielką-parodią