Byłbyś wiele szczęśliwszy, gdybyś potrafił akceptować rzeczy takimi, jakie są, i starał się korzystać z nich do maksimum.


byłbyś-wiele-szczęśliwszy-gdybyś-potrafił-akceptować-rzeczy-takimi-jakie-są-i-starał-ę-korzystać-z-nich-do-maksimum
william whartonbyłbyświeleszczęśliwszygdybyśpotrafiłakceptowaćrzeczytakimijakiestarałsiękorzystaćnichdomaksimumbyłbyś wielewiele szczęśliwszygdybyś potrafiłpotrafił akceptowaćakceptować rzeczyrzeczy takimijakie sąi starałstarał sięsię korzystaćkorzystać zz nichnich dodo maksimumbyłbyś wiele szczęśliwszygdybyś potrafił akceptowaćpotrafił akceptować rzeczyakceptować rzeczy takimii starał sięstarał się korzystaćsię korzystać zkorzystać z nichz nich donich do maksimumgdybyś potrafił akceptować rzeczypotrafił akceptować rzeczy takimii starał się korzystaćstarał się korzystać zsię korzystać z nichkorzystać z nich doz nich do maksimumgdybyś potrafił akceptować rzeczy takimii starał się korzystać zstarał się korzystać z nichsię korzystać z nich dokorzystać z nich do maksimum

Cynik to facet, który przez obserwację widzi rzeczy takimi, jakie są, a nie jakimi być powinny.O, gdybyś milczał! Byłbyś nadal filozofem.Gdybyś myślał, że jesteś szczęśliwy, byłbyś nim.Prawdziwą miarą bogactwa jest to, ile byłbyś wart, gdybyś stracił wszystkie swoje pieniądzeTwierdzenie, że wierzący czuje się szczęśliwszy od niewierzącego, nie znaczy nic więcej niż to, że pijany jest szczęśliwszy od trzeźwego.Nie widzimy rzeczy takimi, jakimi są. Widzimy je takimi, jakimi jesteśmy