Byłoby ideałem, gdyby wszystkie kobiety były zamężne, a wszyscy mężczyźni byli kawalerami.


byłoby-ideałem-gdyby-wszystkie-kobiety-były-zamężne-a-wszyscy-mężczyź-byli-kawalerami
anonimbyłobyideałemgdybywszystkiekobietybyłyzamężnewszyscymężczyźnibylikawaleramibyłoby ideałemgdyby wszystkiewszystkie kobietykobiety byłybyły zamężnewszyscy mężczyźnimężczyźni bylibyli kawaleramigdyby wszystkie kobietywszystkie kobiety byłykobiety były zamężnea wszyscy mężczyźniwszyscy mężczyźni bylimężczyźni byli kawaleramigdyby wszystkie kobiety byływszystkie kobiety były zamężnea wszyscy mężczyźni byliwszyscy mężczyźni byli kawaleramigdyby wszystkie kobiety były zamężnea wszyscy mężczyźni byli kawalerami

Gdyby wszystkie kobiety były wierne, z kim mężczyźni zdradzaliby swe żony?Gdyby mężczyźni byli tak bezinteresowni jak kobiety, stałyby się one większymi egoistkami niż mężczyźni.Wszystkie kobiety dążą do małżeństwa, wszyscy mężczyźni do romansu.Gdyby Bóg zapytał kobiety, czego ona sobie życzy, odpowiedziałaby, ażeby wszystkie inne były od niej brzydsze i skromniej ubrane.Gdyby mężczyźni byli zdolni posłuchać głosu rozsądku, jaki wybór w miłości uczynić należy, to właśnie przekładaliby mniszki ponad wszystkie inne kobiety. Bo nic nie istnieje, co by właśnie mniszkom mogło przeszkadzać bezustannie myśleć tylko o ich miłości: nie są rozproszone przez te tysiączne rzeczy, które wypełniają i na drzazgi rozszczepiają życie kobiet, które w świecie żyją.Gdyby mężczyźni o tym wiedzieli, co myślą kobiety, byliby dwadzieścia razy natrętniejszymi; gdyby zaś kobiety o tym wiedziały, co mężczyźni myślą, byłyby dwadzieścia razy większymi kokietkami.