Były czasy, że niewolników trzeba było legalnie kupować.


były-czasy-że-niewolników-trzeba-było-legalnie-kupować
stanisław jerzy lecbyłyczasyżeniewolnikówtrzebabyłolegalniekupowaćbyły czasyże niewolnikówniewolników trzebatrzeba byłobyło legalnielegalnie kupowaćże niewolników trzebaniewolników trzeba byłotrzeba było legalniebyło legalnie kupowaćże niewolników trzeba byłoniewolników trzeba było legalnietrzeba było legalnie kupowaćże niewolników trzeba było legalnieniewolników trzeba było legalnie kupować

Małżeństwo - zdarzenie, po którym mężczyzna przestaje kupować kwiaty, a zaczyna kupować warzywa.Bestsellery to świetne urządzenie: wiadomo jakie książki kupować i nie trzeba ich czytać.Nie za­pomi­na się osób, które były dla nas ważne, z który­mi by­liśmy szczęśli­wi, o które się martwiliśmy. Osób które były przy nas gdy było nam smut­no i ocierały nasze łzy.Dawniej trzeba było być sławnym, by móc sobie pozwolić na skandal. Dziś trzeba skandalu, by zyskać sławę.Wszys­tkie mo­je sa­mobójstwa były nieudane. Właści­wie wszys­tko było nieuda­ne: i życie, i samobójstwa.O naśladowcy, trzodo niewolników!