Były dwie możliwości: albo stanąć na gruncie ich zasad, albo zawisnąć nad nimi.


były-dwie-możliwoś-albo-stanąć-na-gruncie-ich-zasad-albo-zawisnąć-nad-nimi
stanisław jerzy lecbyłydwiemożliwościalbostanąćnagruncieichzasadzawisnąćnadnimibyły dwiedwie możliwościalbo stanąćstanąć nana grunciegruncie ichich zasadalbo zawisnąćzawisnąć nadnad nimibyły dwie możliwościalbo stanąć nastanąć na grunciena gruncie ichgruncie ich zasadalbo zawisnąć nadzawisnąć nad nimialbo stanąć na grunciestanąć na gruncie ichna gruncie ich zasadalbo zawisnąć nad nimialbo stanąć na gruncie ichstanąć na gruncie ich zasad

Kobieta albo kocha albo nienawidzi - trzeciej możliwości nie ma .Ludzie stworzeni są po to, aby jedni drugim podlegali. Albo więc ich ujarzmij, albo naucz się ich znosić.Miłość bardzo przypomina torturę albo zabieg chirurgiczny - on albo ona będzie wykonawcą, czy katem, drugie pacjentem albo ofiarą.Ludzie, którzy kochają w życiu tylko raz, są to w rzeczywistości istoty puste. To, co uchodzi w ich pojęciu za wierność i uczciwość, jest albo siłą przyzwyczajenia, albo imaginacją.Spełniam swój obowiązek i inne sprawy mnie nie obchodzą. Bo albo to bezduszne, albo nierozumne, albo zbłąkane i drogi nie znające.Gdy się ktoś zaczyta, zawsze albo się czegoś nauczy, albo zapomni o tym, co mu dolega albo zaśnie - w każdym razie wygra.