By flegmatyczne natury ogarnął zapał, trzeba je sfanatyzować.


by-flegmatyczne-natury-ogarnął-zapał-trzeba-sfanatyzować
friedrich nietzschebyflegmatycznenaturyogarnąłzapałtrzebasfanatyzowaćby flegmatyczneflegmatyczne naturynatury ogarnąłogarnął zapałtrzeba jeje sfanatyzowaćby flegmatyczne naturyflegmatyczne natury ogarnąłnatury ogarnął zapałtrzeba je sfanatyzowaćby flegmatyczne natury ogarnąłflegmatyczne natury ogarnął zapałby flegmatyczne natury ogarnął zapał

Każdy umie współczuć przyjacielowi w nieszczęściu, ale trzeba bardzo szlachetnej natury, żeby cieszyć się z sukcesu przyjaciela. -Anonim
każdy-umie-współczuć-przyjacielowi-w-nieszczęściu-ale-trzeba-bardzo-szlachetnej-natury-żeby-cieszyć-ę-z-sukcesu-przyjaciela
Piwo jest napojem chłodzącym zapał do pracy. -Anonim
piwo-jest-napojem-chłodzącym-zapał-do-pracy
Słabość natury, którą przypisujemy bliźniemu jest tak samo urojona, jak stałość naszej natury. -Marcel Proust
słabość-natury-którą-przypisujemy-bliźniemu-jest-tak-samo-urojona-jak-stałość-naszej-natury
Jakikolwiek by był nasz temperament lub potęga w obliczu natury, trzeba dać obraz tego, co widzimy, zapominając o wszystkim, co pojawiło się przed nami. -Paul Cezanne
jakikolwiek-by-był-nasz-temperament-lub-potęga-w-obliczu-natury-trzeba-dać-obraz-tego-co-widzimy-zapominając-o-wszystkim-co-pojawiło-ę-przed
Piękno natury jest uzewnętrznieniem natury. -Karol Darwin
piękno-natury-jest-uzewnętrznieniem-natury