By poznać naturę wszechrzeczy należy poznać Stwórcę.


by-poznać-naturę-wszechrzeczy-należy-poznać-stwórcę
bonawenturabypoznaćnaturęwszechrzeczynależystwórcęby poznaćpoznać naturęnaturę wszechrzeczywszechrzeczy należynależy poznaćpoznać stwórcęby poznać naturępoznać naturę wszechrzeczynaturę wszechrzeczy należywszechrzeczy należy poznaćnależy poznać stwórcęby poznać naturę wszechrzeczypoznać naturę wszechrzeczy należynaturę wszechrzeczy należy poznaćwszechrzeczy należy poznać stwórcęby poznać naturę wszechrzeczy należypoznać naturę wszechrzeczy należy poznaćnaturę wszechrzeczy należy poznać stwórcę

Poznać naturę człowieka, poznać ją głęboko, całkowicie, zrozumieć kim jest właściwie człowiek - to wielki ratunek dla współczesnego świata.Szczęśliwy, kto zdołał poznać przyczyny wszechrzeczy.Szczęsny zaiste ten, kto zdołał przyczyny wszechrzeczy poznać.Szczęśliwy zaiste ten, który zdołał przyczyny wszechrzeczy poznać. Felix, qui potuit rerum cognoscere causas (łac.)Wszystko zwycięża. Trud uparty i bieda nagląca brakiem dotkliwym. Szczęsny zaiste ten, kto zdołał przyczyny wszechrzeczy poznać.Aby znać człowieka, wystarczy poznać samego siebie; aby poznać ludzi, trzeba żyć pośród nich.