By zdobyć kobietę, mężczyźni wynajdują cudowne oszukaństwa. By ją porzucić - wymyślają głupie i niezręczne kłamstwa.


by-zdobyć-kobietę-mężczyź-wynajdują-cudowne-oszukaństwa-by-ją-porzucić-wymyślają-głupie-i-niezręczne-kłamstwa
marlena dietrichbyzdobyćkobietęmężczyźniwynajdującudowneoszukaństwaporzucićwymyślajągłupieniezręcznekłamstwaby zdobyćzdobyć kobietęmężczyźni wynajdująwynajdują cudownecudowne oszukaństwaby jąją porzucićporzucićwymyślająwymyślają głupiegłupie ii niezręczneniezręczne kłamstwaby zdobyć kobietęmężczyźni wynajdują cudownewynajdują cudowne oszukaństwaby ją porzucićją porzucićwymyślają głupiewymyślają głupie igłupie i niezręcznei niezręczne kłamstwamężczyźni wynajdują cudowne oszukaństwaby ją porzucićwymyślają głupie iwymyślają głupie i niezręcznegłupie i niezręczne kłamstwawymyślają głupie i niezręcznewymyślają głupie i niezręczne kłamstwa

By zdobyć kobietę mężczyźni wynajdują cudowne oszukaństwa. By ją porzucić - wymyślają głupie i niezręczne kłamstwa.Motyle wymyślają cudowne bajki, by je podszeptywać kwiatom.Istnieją trzy rodzaje kłamstw: kłamstwa, okropne kłamstwa, statystyki.Są trzy rodzaje kłamstw: kłamstwa, wirtualne kłamstwa i statystyki.Są trzy rodzaje kłamstw: kłamstwa, bezczelne kłamstwa i statystyki.My mężczyźni jesteśmy tak przyzwyczajeni do dybania zawsze i wszędzie na kobietę, że do młodej i przystojnej żaden z nas nie zbliża się bez ubocznej myśli.