Byle tylko Słowo nie stało się ciałem poza nami.


byle-tylko-słowo-nie-stało-ę-ciałem-poza-nami
jan twardowskibyletylkosłowoniestałosięciałempozanamibyle tylkotylko słowosłowo nienie stałostało sięsię ciałemciałem pozapoza namibyle tylko słowotylko słowo niesłowo nie stałonie stało sięstało się ciałemsię ciałem pozaciałem poza namibyle tylko słowo nietylko słowo nie stałosłowo nie stało sięnie stało się ciałemstało się ciałem pozasię ciałem poza namibyle tylko słowo nie stałotylko słowo nie stało sięsłowo nie stało się ciałemnie stało się ciałem pozastało się ciałem poza nami

Słowo - początek wszys­tkiemu dało. Słowo - jest między nami. Słowo - łączy i dzieli. Słowo - ra­ni, ale i ra­ny leczy. Słowo...? Ty nim jes­teś i ja... ______________________________ Dobrze znam uczucie człowieka, który do ostatka swych sił błagał o coś, lecz to coś nie zostało mu przyznane: nie ma w nim wtedy nawet goryczy, jest po prostu pustka. Wydaje mu się, że wszystko jest mu obojętne: zło czy dobro; cokolwiek ma się stać, pragnie, aby się wreszcie stało, byle tylko prędzej, byle się już skończył czas wyczekiwania...Czas jest poza nami i przed nami, przy nas go nie ma.Nasze obcowanie z ludźmi stało się wszystkim, tylko nie tym, co to słowo w sobie zawiera. Jest straszliwym kluczeniem w gąszczu zasadzek, w ciemności słów, w uprzejmości uśmiechów.Z nagim ciałem wiązać stale pojęcie erotyki: to jest mniej więcej tak samo inteligentne, jak gdyby myśląc o ustach myśleć ciągle o jedzeniu. Ustami nie tylko się je, także mówi się ustami. Nagim ciałem oddycha się.I tak się ja­koś stało, Że bez tak pachniał - jak bez, I słowo