Bywają małżeństwa zachowujące się jak para ślepców, z których każde czego innego nie widzi.


bywają-łżeństwa-zachowują-ę-jak-para-ślepców-z-których-każde-czego-innego-nie-widzi
irena contibywająmałżeństwazachowującesięjakparaślepcówktórychkażdeczegoinnegoniewidzibywają małżeństwamałżeństwa zachowującezachowujące sięsię jakjak parapara ślepcówz którychktórych każdekażde czegoczego innegoinnego nienie widzibywają małżeństwa zachowującemałżeństwa zachowujące sięzachowujące się jaksię jak parajak para ślepcówz których każdektórych każde czegokażde czego innegoczego innego nieinnego nie widzibywają małżeństwa zachowujące sięmałżeństwa zachowujące się jakzachowujące się jak parasię jak para ślepcówz których każde czegoktórych każde czego innegokażde czego innego nieczego innego nie widzibywają małżeństwa zachowujące się jakmałżeństwa zachowujące się jak parazachowujące się jak para ślepcówz których każde czego innegoktórych każde czego innego niekażde czego innego nie widzi

By­wają małżeństwa zacho­wujące się jak pa­ra ślepców, z których każde cze­go in­ne­go nie widzi.Widzi się, że z dwóch ludzi, postępujących umiarkowanie, jeden osiąga cel, a drugi nie, a również, że poszczęściło się jednakowo dwóm innym, używającym różnych sposobów, gdyż jeden jest oględny, a drugi gwałtowny. Zależy to nie od czego innego, jak tylko od ducha czasów, którym odpowiada lub nie odpowiada ich postępowanie. Stąd pochodzi to, co powiedziałem, [...]Widzi się, że z dwóch ludzi, postępujących umiarkowanie, jeden osiąga cel, a drugi nie, a również, że poszczęściło się jednakowo dwóm innym, używającym różnych sposobów, gdyż jeden jest oględny, a drugi gwałtowny. Zależy to nie od czego innego, jak tylko od ducha czasów, którym odpowiada lub nie odpowiada ich postępowanie. Stąd pochodzi to, co powiedziałem, że dwu ludzi, różnie postępując, osiąga ten sam wynik, a z dwóch postępujących jednakowo, jeden osiąga, a drugi nie osiąga celu.W życiu bywają noce i bywają dnie powszednie, a czasem bywają też niedziele. Rzadziej się to zdarza niż w kalendarzu...W życiu bywają noce i bywają dni powszednie, a czasem bywają też niedziele. Rzadziej się to zdarza niż w kalendarzu.To, czego się nie widzi, istnieje przede wszystkim.