Bywają dwa rodzaje ministrów finansów: jedni odchodzą w hańbie, a drudzy - we właściwym czasie.


bywają-dwa-rodzaje-ministrów-finansów-jedni-odchodzą-w-hańbie-a-drudzy-we-właściwym-czasie
james callaghanbywajądwarodzajeministrówfinansówjedniodchodząhańbiedrudzywewłaściwymczasiebywają dwadwa rodzajerodzaje ministrówministrów finansówjedni odchodząodchodzą ww hańbiedrudzywewe właściwymwłaściwym czasiebywają dwa rodzajedwa rodzaje ministrówrodzaje ministrów finansówjedni odchodzą wodchodzą w hańbiea drudzywe właściwymwe właściwym czasiebywają dwa rodzaje ministrówdwa rodzaje ministrów finansówjedni odchodzą w hańbiewe właściwym czasiebywają dwa rodzaje ministrów finansów

By­wają dwa rodza­je mi­nis­trów fi­nansów: jed­ni od­chodzą w hańbie, a drudzy - we właści­wym czasie.Wszystko we właściwym czasie. Do prawdziwej mądrości należy również odczekanie na właściwy czas.Działanie ucisku zależy od materiału. Jedni stają się mniejsi, drudzy więksi.Także w miłości: jedni korzystają z własnego warsztatu, drudzy z salonu mody, inni - z usług dobrego fachowca, a pozostali - z komisu.Jedni to głowy bez rąk; drudzy to ręce bez głów.