Bywają głupstwa pięknie przystrojone, jak bywają głupcy dobrze odziani.


bywają-głupstwa-pięknie-przystrojone-jak-bywają-głupcy-dobrze-odziani
chamfortbywajągłupstwapięknieprzystrojonejakbywajągłupcydobrzeodzianibywają głupstwagłupstwa piękniepięknie przystrojonejak bywająbywają głupcygłupcy dobrzedobrze odzianibywają głupstwa piękniegłupstwa pięknie przystrojonejak bywają głupcybywają głupcy dobrzegłupcy dobrze odzianibywają głupstwa pięknie przystrojonejak bywają głupcy dobrzebywają głupcy dobrze odzianijak bywają głupcy dobrze odziani

W życiu bywają noce i bywają dni powszednie, a czasem bywają też niedziele.W życiu bywają noce i bywają dnie powszednie, a czasem bywają też niedziele. Rzadziej się to zdarza niż w kalendarzu...W życiu bywają noce i bywają dni powszednie, a czasem bywają też niedziele. Rzadziej się to zdarza niż w kalendarzu.Bywają tacy, którzy wiedzą, że kłamią, a jednak nie cofają się przed tym. Bywają tacy, którzy kłamią, lecz o tym nie wiedzą. Ale nie brak też niespodzianek: bywają i tacy, którzy myślą, że kłamią, podczas gdy mówią prawdę.Bywają fałsze, które tak dobrze udają prawdę, iż byłoby omyłką nie dać się im oszukać.Bywają wady więcej warte jak niektóre cnoty.