Bywają głupstwa pięknie przystrojone, jak bywają głupcy dobrze odziani.


bywają-głupstwa-pięknie-przystrojone-jak-bywają-głupcy-dobrze-odziani
chamfortbywajągłupstwapięknieprzystrojonejakbywajągłupcydobrzeodzianibywają głupstwagłupstwa piękniepięknie przystrojonejak bywająbywają głupcygłupcy dobrzedobrze odzianibywają głupstwa piękniegłupstwa pięknie przystrojonejak bywają głupcybywają głupcy dobrzegłupcy dobrze odzianibywają głupstwa pięknie przystrojonejak bywają głupcy dobrzebywają głupcy dobrze odzianijak bywają głupcy dobrze odziani

W życiu bywają noce i bywają dni powszednie, a czasem bywają też niedziele. -Maria Dąbrowska
w-życiu-bywają-noce-i-bywają-dni-powszednie-a-czasem-bywają-też-niedziele
W życiu bywają noce i bywają dnie powszednie, a czasem bywają też niedziele. Rzadziej się to zdarza niż w kalendarzu... -Maria Dąbrowska
w-życiu-bywają-noce-i-bywają-dnie-powszednie-a-czasem-bywają-też-niedziele-rzadziej-ę-to-zdarza-ż-w-kalendarzu
W życiu bywają noce i bywają dni powszednie, a czasem bywają też niedziele. Rzadziej się to zdarza niż w kalendarzu. -Maria Dąbrowska
w-życiu-bywają-noce-i-bywają-dni-powszednie-a-czasem-bywają-też-niedziele-rzadziej-ę-to-zdarza-ż-w-kalendarzu
Bywają fałsze, które tak dobrze udają prawdę, iż byłoby omyłką nie dać się im oszukać. -Francois de la Rochefoucauld
bywają-fałsze-które-tak-dobrze-udają-prawdę-iż-byłoby-omyłką-nie-dać-ę-im-oszukać