Bywają jednak szczęścia trwałe, bo najsłodsze godziny życia zawierają w sobie pierwiastek nieśmiertelny, który zarówno jak kometa, zostawia za sobą długą smugę światła.


bywają-jednak-szczęścia-trwałe-bo-najsłodsze-godziny-życia-zawierają-w-sobie-pierwiastek-nieśmiertelny-który-zarówno-jak-kometa-zostawia-za
malwina meysenburgbywająjednakszczęściatrwałebonajsłodszegodzinyżyciazawierająsobiepierwiasteknieśmiertelnyktóryzarównojakkometazostawiazasobądługąsmugęświatłabywają jednakjednak szczęściaszczęścia trwałebo najsłodszenajsłodsze godzinygodziny życiażycia zawierajązawierają ww sobiesobie pierwiastekpierwiastek nieśmiertelnyktóry zarównozarówno jakjak kometazostawia zaza sobąsobą długądługą smugęsmugę światłabywają jednak szczęściajednak szczęścia trwałebo najsłodsze godzinynajsłodsze godziny życiagodziny życia zawierajążycia zawierają wzawierają w sobiew sobie pierwiasteksobie pierwiastek nieśmiertelnyktóry zarówno jakzarówno jak kometazostawia za sobąza sobą długąsobą długą smugędługą smugę światła

Wdzięczność jest najpiękniejszą formą szczęścia: należy zarówno do jego przyczyn, jak i skutkówMiłość jest jak światło, które oświeca świat. Nie można jednak spojrzeć w źródło światła.Kto miłości żadnej nie zostawia po sobie, ten nie zostawił żadnego dziedzictwa i z niemiłowania umrze tak, jak z głodu.Przyjaźń jest najlepszym lekarstwem na wszelkie nasze dolegliwości. Ona kruszy bariery, które nas dzielą, rozluźnia wszelkie ograniczające nas więzy, przenika jak stare, dobre wino do wszystkich żył życia. Jest poczuciem, że się nawzajem rozumiemy, ufamy sobie i z całego serca życzymy sobie szczęścia!Ten, kto wierzy, pozostaje wierny sobie zarówno w strapieniu, jak i rozpaczy.Cierpienie, które rodzi się i nie zamyka nas w sobie, staje się źródłem życia i światła.