Bywają jednak szczęścia trwałe, bo najsłodsze godziny życia zawierają w sobie pierwiastek nieśmiertelny, który zarówno jak kometa, zostawia za sobą długą smugę światła.


bywają-jednak-szczęścia-trwałe-bo-najsłodsze-godziny-życia-zawierają-w-sobie-pierwiastek-nieśmiertelny-który-zarówno-jak-kometa-zostawia-za
malwina meysenburgbywająjednakszczęściatrwałebonajsłodszegodzinyżyciazawierająsobiepierwiasteknieśmiertelnyktóryzarównojakkometazostawiazasobądługąsmugęświatłabywają jednakjednak szczęściaszczęścia trwałebo najsłodszenajsłodsze godzinygodziny życiażycia zawierajązawierają ww sobiesobie pierwiastekpierwiastek nieśmiertelnyktóry zarównozarówno jakjak kometazostawia zaza sobąsobą długądługą smugęsmugę światłabywają jednak szczęściajednak szczęścia trwałebo najsłodsze godzinynajsłodsze godziny życiagodziny życia zawierajążycia zawierają wzawierają w sobiew sobie pierwiasteksobie pierwiastek nieśmiertelnyktóry zarówno jakzarówno jak kometazostawia za sobąza sobą długąsobą długą smugędługą smugę światła

Wdzięczność jest najpiękniejszą formą szczęścia: należy zarówno do jego przyczyn, jak i skutków -Walter Dirks
wdzięczność-jest-najpiękniejszą-formą-szczęścia-należy-zarówno-do-jego-przyczyn-jak-i-skutków
Miłość jest jak światło, które oświeca świat. Nie można jednak spojrzeć w źródło światła. -Soren Aabye Kierkegaard
miłość-jest-jak-światło-które-oświeca-świat-nie-można-jednak-spojrzeć-w-źródło-światła
Kto miłości żadnej nie zostawia po sobie, ten nie zostawił żadnego dziedzictwa i z niemiłowania umrze tak, jak z głodu. -Juliusz Słowacki
kto-miłoś-żadnej-nie-zostawia-po-sobie-ten-nie-zostawił-żadnego-dziedzictwa-i-z-niemiłowania-umrze-tak-jak-z-głodu
Ten, kto wierzy, pozostaje wierny sobie zarówno w strapieniu, jak i rozpaczy. -Hugo von Hofmannsthal
ten-kto-wierzy-pozostaje-wierny-sobie-zarówno-w-strapieniu-jak-i-rozpaczy
Cierpienie, które rodzi się i nie zamyka nas w sobie, staje się źródłem życia i światła. -Jean Guitton
cierpienie-które-rodzi-ę-i-nie-zamyka-nas-w-sobie-staje-ę-źródłem-życia-i-światła