Bywają rozłąki, które łącza trwale.


bywają-rozłąki-które-łącza-trwale
włodzimierz Ścisłowskibywająrozłąkiktórełączatrwalebywają rozłąkiktóre łączałącza trwalektóre łącza trwale

W życiu bywają noce i bywają dni powszednie, a czasem bywają też niedziele.W życiu bywają noce i bywają dni powszednie, a czasem bywają też niedziele. Rzadziej się to zdarza niż w kalendarzu.W życiu bywają noce i bywają dnie powszednie, a czasem bywają też niedziele. Rzadziej się to zdarza niż w kalendarzu...Ma­tema­tyka porównu­je naj­bar­dziej zróżni­cowa­ne zja­wis­ka i od­kry­wa niepoz­na­ne dotąd ana­logie, które je łączą.Bywają głupstwa pięknie przystrojone, jak bywają głupcy dobrze odziani.Bywają fałsze, które tak dobrze udają prawdę, iż byłoby omyłką nie dać się im oszukać.